×

ALIANSE PRET KORUPCIJU LATVIJĀ

MANIFESTS

.

Pēdējo gadu notikumi, it sevišķi bēdīgi slavenās “oligarhu sarunas” un nesenie skandāli ar maksātnespējas administratoriem, banku sektorā, Latvijas dzelzceļā, tiesu sistēmā, Tokyo City “biznesa modelī” un vēl daudzi citi liecina, kā korupcija ir infiltrējusi Latvijas tautsaimniecību.

.

Tiesībsargājošās iestādes, valdība, uzņēmēji un pilsoniskā sabiedrība, darbojoties pašas par sevi, nav spējušas pienācīgi ierobežot šo noziedzīgo praksi, kas kaitē mums visiem. Mums jārada jauns risinājums, kas apvieno šīs instances kopējā darbā par atklātību un pret korupciju. Tikai organizētas sadarbības spēks būs spējīgs pretinieks korupcijai Latvijā.

.

Korupcija ir pārāk dārga. Samazināsim to Latvijā līdz Ziemeļvalstu līmenim un mūsu kopējie ienākumi pieaugs par 3,7 miljardiem eiro gadā – vidēji 2000 uz katru iedzīvotāju! Pietiktu līdzekļi izglītībai, veselībai, drošībai, pensijām, infrastruktūrai, attīstībai un labai dzīvei Latvijā.

.

Veidosim Latviju kā godīgu labklājības zemi, kurā katrs varam labi dzīvot, un ar ko varam lepoties visā pasaulē.

.

APVIENOSIMIES ALIANSĒ AR SKAĻU, KOPĪGU “NĒ” KORUPCIJAI!

.

Mūsu katra atbalsts un iesaiste ir būtiska!

.

ALIANSES PRET KORUPCIJU LATVIJĀ DARBĪBAS MODELIS 

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

     

    rokas_gramataddddddbilde

    empiric_1