×

ALIANSE PRET KORUPCIJU LATVIJĀ

ALIANSES PRET KORUPCIJU LATVIJĀ ZIŅAS UN DARBI

ALIANSES PRET KORUPCIJU LATVIJĀ DARBĪBAS MODELIS

ALIANSES PRET KORUPCIJU LATVIJĀ MANIFESTS

Daudzi notikumi Latvijā – skandāli, kas intensīvāk sākās ar “oligarhu sarunām”, tad maksātnespējas administratoriem, banku sektoru, tiesu sistēmu, ēdināšanas uzņēmumiem, kā arī jaunākie notikumi būvniecības sektorā un citur, liecina, ka korupcija Latvijā ir plaši izplatīta un tās īstos apmērus mēs tikai aptuveni nojaušam.

Tiesībaizsardzības iestādes, valdība, uzņēmēji un pilsoniskā sabiedrība, darbojoties katra pati par sevi, nav spējušas pienācīgi ierobežot šo noziedzīgo praksi, kas kaitē mums visiem. Korupcija ir pārāk dārga – 2016. gadā tās apjoms bija vairāk nekā puse no valsts budžeta – vismaz 3,8 miljardi eiro.

Mums ir jārada jauns risinājums, kas apvieno iestādes, uzņēmumus un pilsonisko sabiedrību kopējā darbā pret korupciju un par atklātību. Lai cīņa pret korupciju noritētu straujāk, atklātība palielinātos, “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir izveidojusi Aliansi pret korupciju Latvijā. Jo tikai organizēta sadarbība un spēku apvienošana var sasniegt kopīgo mērķi – būt spēcīgs pretinieks korupcijai Latvijā.

Alianse pret korupciju Latvijā apvieno Latvijas tiesībaizsardzības iestādes, uzņēmējus un uzņēmīgus cilvēkus. Alianses uzdevumi ir izglītot sabiedrību pretkorupcijas jautājumos, veicināt neklusēšanu un trauksmes celšanu, atbalstīt atbildīgu atklātību.

Sasniegsim Ziemeļvalstu rādītājus, un mēs varēsim izmantot papildus 3,8 miljardus eiro gadā – vidēji 2000 eiro uz katru iedzīvotāju! Pietiktu līdzekļu izglītībai, veselībai, drošībai, pensijām, infrastruktūrai, attīstībai un labai dzīvei Latvijā.

Veidosim Latviju par atbildīgas atklātības valsti. Tur, kur ir atbildīga atklātība, tur ir ievērojami mazāka korupcija, krāpšana, ēnu ekonomika, karteļi u.c.

Veidosim Latviju par godīgu labklājības zemi, kurā katrs varam dzīvot labi un ar ko varam lepoties visā pasaulē. Mūsu katra atbalsts un iesaiste ir būtiska.

Ikvienam ir iespēja iesaistīties Aliansē ar skaļu un kopīgu “NĒ KORUPCIJAI”!

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52