×

KAS IR KORUPCIJA?

Korupcija ir sabiedrības uzticētās varas ļaunprātīga izmantošana personīgo vai tuvu stāvošu
cilvēku interešu labā.

 

Korupcija apdraud gan valsts ekonomisko, sociālo un tiesisko attīstību, gan ikviena tās iedzīvotāja tiesību un brīvību realizāciju, tādējādi mazinot sabiedrības lojalitāti pret valsti un ietekmējot valsts politisko stabilitāti. Korupcija ietekmē valsts pārvaldi, novājinot tās spējas kalpot sabiedrībai. Tā kavē lēmumu pieņemšanu un izvēli, jo korumpētie ierēdņi, politiķi līgumus noslēdz ar tiem, kas piedāvā nelikumīgu peļņu, nevis labākos produktus un pakalpojumus.

Korupcija visbiežāk notiek tur, kur sastopas valsts un privātais sektors. It īpaši tur, kur valsts amatpersonas ir tieši atbildīgas par sabiedrības apkalpošanu vai specifisku noteikumu izdošanu.

 

No korupcijas vismazāk aizsargātās jomas:

 • muita,
 • nodokļu iekasēšana,
 • valsts pasūtījums, zemes un īpašuma pārdale (privatizācija),
 • valsts uzraudzības institūcijas,
 • amatpersonu iecelšana,
 • pašvaldību lēmēj- un izpildinstitūcijas.

 

Ir divu veidu korupcija:

1. “Sīkā” jeb izdzīvošanas, kuru praktizē ierēdņi, kas ir nepietiekami atalgoti un tāpēc ir atkarīgi no sīkām dāvanām ģimenes uzturēšanai;

2. “Liela mēroga” korupcija, kur augstu stāvošas amatpersonas pieņem lēmumus, kas ir saistīti ar lieliem ekonomiskiem līdzekļiem.

 

Korupcijas ekonomiskās sekas:

 • paplašinās “ēnu ekonomika”;
 • tiek grauti konkrēti tirgus mehānismi;
 • tiek kavēta privātuzņēmēju darbība, g.k. tādēļ, ka traucēts privatizācijas process;
 • budžeta līdzekļi tiek izmantoti neefektīvi;
 • koruptīvo maksājumu dēļ pieaug cenas, kā rezultātā cieš patērētāji;
 • potenciālie investori zaudē uzticību konkrētās valsts attīstībai.

 

Korupcijas sociālās sekas:

 • tiek zaudēti milzīgi līdzekļi, kas tiek paredzēti vispārējai attīstībai;
 • palielinās un nostiprinās krasa sociālā nevienlīdzība;
 • tiek diskreditētas tiesību normas kā galvenais valsts un sabiedrības dzīvi regulējošais elements;
 • tiesībsargājošo instanču korumpētība veicina organizētās noziedzības nostiprināšanos.

 

Korupcijas politiskās sekas:

 • notiek politikas mērķu nomaiņa – no valsts vispārējās attīstības uz oligarhisku grupējumu valdīšanu;
 • mazinās uzticība pastāvošajai varai, notiek tās atsvešināšanās no sabiedrības;
 • mazinās valsts starptautiskais prestižs, kas draud ar ekonomisko un politisko izolāciju;
 • profanizējas un mazinās politiskā konkurence, kas traucē demokrātijas attīstībai.
 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52