×

Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem

Delnas Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centrs vairāk kā trīs gadus sniedz juridisku atbalstu  iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām lietās, kurās ir aizdomas par interešu konfliktu vai korupciju. Delna jo īpaši uzmanību pievērš:

 1. Vides aizsardzības jautājumiem;
 2. Būvniecībai, t.sk. hidrotehnisko būvju būvniecībai;
 3. Eiropas Savienības fondu un citu starptautisku finanšu instrumentu finansētiem projektiem, t.sk. valsts un privāto tiesību subjektu veiktajiem iepirkumiem fondu ietvaros;
 4. Valsts un pašvaldību pārvaldes jautājumiem, t.sk. valsts un pašvaldības kapitālsabiedrību darbībai;
 5. Publiskajiem iepirkumiem.

Delnas sniegtā juridiskā atbalsta apjoms:

 1. tiesisku risinājumu ieteikšana;
 2. palīdzība dokumentu sagatavošanā;
 3. un atsevišķos gadījumos* – lietu vešana (dokumentu sastādīšana un pārstāvniecība tiesā).

* lietu vešanu Delna var uzņemties gadījumos, ja:

 • konkrētā lieta ir sabiedriski nozīmīga, t.i., var tikt nodarīts vai jau ir nodarīts būtisks kaitējums; pastāv izteikta sabiedrības pretreakcija; ieguldīti valsts vai pašvaldības līdzekļi, un/vai
 • lietai būs precedenta raksturs, t.i., lieta veicinās izmaiņas normatīvajos aktos vai to piemērošanā.

*SVARĪGI: bezmaksas juridiskā palīdzība tiek sniegta TIKAI Delnas darbības jomās

..

Lai vienotos par juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām, lūdzam, sazināties ar Delnas biroju.
.
Mob.tel.: 28441122
Tel.: 67285585
Fakss: 67285584
E-pasts: konsultacijas@delna.lv
Pasts: A.Čaka iela 49 – 4, Rīgā, LV 1011

 

 

 

 

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52