×

SIF Delnas kapacitātes projekts

Eiropas Sociālā fonda projekts „Biedrības „Sabiedrības par atklātību – Delna” un sadarbības organizāciju kapacitātes stiprināšana efektīvākai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā labas pārvaldības sekmēšanai un korupcijas mazināšanai”

Biedrības „Sabiedrības par atklātību – Delna” 01.09.2012 noslēdza līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/124 īstenošanu.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir panākt efektīvāku biedrības „Sabiedrība par atklātību – Delna” un tās sadarbības partneru  līdzdalību politikas plānošanas, ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku pasākumu īstenošanā, lai sekmētu labāku pārvaldību un mazinātu korupciju.

Projekta kalendārs

 Septembris  Oktobris  Novembris  Decembris  Janvāris  Februāris Marts
23.10.2012 – Apmācību seminārs par ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu izmantošanu organizāciju darbības spēju un ietekmes uz politikas procesiem paaugstināšanai (Vada:I.Kulitāne)

 

26.10.2012 – Apmācību seminārs darbinieku un biedru zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada:I.Spriņģe, A.Grišāne)

 

 

 

09.11.2012 – Brīvprātīgo juristu sagatavošanas seminārs juridisko pakalpojumu sniegšanai (Vada: A.Grišāne, K.Petermanis)

 

14.11.2012– Apmācību seminārs darbinieku un biedru zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada:A.Grišāne, K.Petermanis)

 

16.11.2012 un 

30.11.2012 – Apmācību seminārs brīvprātīgo zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada: K.Petermanis, A.Grišāne no 9:00 līdz 15:30)

 

23.11.2012 – Apmācību seminārs par ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu izmantošanu organizāciju darbības spēju un ietekmes uz politikas procesiem paaugstināšanai (Vada:I.Kulitāne)

 

 

19.12.2012 un 20.12.2012 – Apmācību seminārs darbinieku un biedru zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada:I.Spriņģe, A.Grišāne, K.Petermanis)

 

15.12.2012– Apmācību seminārs komunikācijas ar valsts pārvaldes institūcijām prasmju un spēju pilnveidei un attīstīšanai (Vada: M.Celmiņa)

 

20.12.2012 – Apmācību seminārs brīvprātīgo zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada: I.Spriņģe)

   
 Aprīlis Maijs  Jūnijs Jūlijs  Augusts Septembris Oktobris
  13.05.2013 – Apmācību seminārs darbinieku un biedru zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada:A.Grišāne)

 

14.05.2013– Apmācību seminārs darbinieku un biedru zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada:A.Grišāne)

 

 

 

21.06.2013 – Apmācību seminārs brīvprātīgo zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada: K.Petermanis)

 

20.06.2013 Apmācību seminārs darbinieku un biedru zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada: K.Petermanis)

 

27.06.2013 – Apmācību seminārs komunikācijas ar valsts pārvaldes institūcijām prasmju un spēju pilnveidei un attīstīšanai (Vada: Inese Vaivare)

19.07.2013 -Apmācību seminārs brīvprātīgo zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada: A.Grišāne) 23.08.2013 – Seminārs juridisko pakalpojumu sniedzējiem par juridisko pakalpojumu pielāgošanu kvalitātes standartiem (Vada: A.Grišāne un I.Kažoka)

 

29.08.2013 – Apmācību seminārs brīvprātīgo zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada: I.Spriņģe)

 

30.08.2013 -Apmācību seminārs darbinieku un biedru zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada:I.Spriņģe)

07.09.2013 – Brīvprātīgo juristu sagatavošanas seminārs juridisko pakalpojumu sniegšanai (Vada: K.Petermanis)

 

13.09.2013 – Brīvprātīgo juristu sagatavošanas seminārs juridisko pakalpojumu sniegšanai (Vada: A.Grišāne)

 

14.09.2013 – Brīvprātīgo juristu sagatavošanas seminārs juridisko pakalpojumu sniegšanai (Vada: K.Petermanis un A.Grišāne)

 

21.09.2013 – Apmācību seminārs brīvprātīgo zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada: A.Grišāne)

 

28.09.2013 – Apmācību seminārs brīvprātīgo zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada: A.Grišāne)

 

05.10.2013 – Apmācību seminārs brīvprātīgo zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada: K.Petermanis)

 

11.10.2013 –  Apmācību seminārs komunikācijas ar valsts pārvaldes institūcijām prasmju un spēju pilnveidei un attīstīšanai (Vada: Inese Vaivare) un Apmācību seminārs darbinieku un biedru zināšanu un prasmju pilnveidei un spēju attīstībai (Vada:I.Spriņģe)

 

 

19.10.2013 – Projekta rezultātu izvērtēšanas pasākums

Semināri tiek organizēti Rīga Biznesa Augstskolas telpās no 9:00 līdz 17:30, Skolas ielā 11, Rīgā.

Projekta kalendārs tiek regulāri atjaunināts.

Pētījums

Korupcijas upura rokasgrāmata

 

Projekta partneri

Nodibinājums „Baltijas Pētnieciskās Žurnālistikas Centrs”

Biedrība „Vides aizsardzības klubs

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS)

Biedrība „Zemes draugi”

Raksti par projektu

Delna uzsāk apmācību semināru ciklu SIF projekta ietvaros

Iemācies strādāt kā Delna!

Delna īsteno projektu savas un sadarbības organizāciju kapacitātes celšanai

Delna Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros ir veiksmīgi noslēgusi pirmo ceturksni

DELNA VEIDO STARPTAUTISKU STRATĒĢIJU PĀRTRAUKT KORUPCIJAS NESODĀMĪBU

Delna publicē „Korupcijas upura rokasgrāmatu”

Delna turpina īstenot  projektu savas un sadarbības organizāciju kapacitātes celšanai 

 ESF projekta pēdējais posms

Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekts kapacitātes celšanai

Atbalstītāji

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas ir 22 031,59 LVL; no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 20 284,48 LVL jeb 92,07% un privātās attiecināmās izmaksas – 1 747,11 LVL jeb 7,93% no visām izmaksām. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta īstenošanas termiņš – 31.10.2013

Visi SIF logo | Visi ES logo