×

Jauniešu līdzdalība

Jaunieša līdzdalības iespējas savā pašvaldībā un nacionālā līmenī ir daudzveidīgas, tāpēc ir nozīmīgi, lai ikviens jaunietis būtu zinošs par savām tiesībām un iesaistes iespējām. “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) dažādu projektu ietvaros izstrādājusi informatīvus materiālus, darba lapas un citus resursus. Šīs mājaslapas sadaļas izveide un Delnas izstrādāto mācību materiālu apkopojums veikts projekta “Skolēnu pilsoniskā līdzdalība”  ietvaros sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Aicinām iepazīties ar materiāliem un izmantot tos, lai runātu par jauniešu pilsonisko līdzdalību skolās, jauniešu centros un citviet.

 

PAR PROJEKTU “SKOLĒNU PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA”

No 2023. gada jūnija līdz 2024. gada janvārim Delna sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā īsteno projektu “Skolēnu pilsoniskā līdzdalība”. Tā ievaros organizācija strādā ar skolām visā Latvijā, lai informētu skolotājus, skolēnus un skolas administrāciju par pilsoniskās līdzdalības formām, tostarp līdzdalības budžetu, un atbalsta pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu ieviešanu skolās. Projekta mērķis ir veicināt pilsonisko aktīvismu jauniešu vidū, radot iespēju gūt pieredzi un zināšanas saistībā ar pilsonisko līdzdalību, attīstīt skolēnu sadarbības prasmes, kā arī stiprināt kontaktus institucionālā līmenī – starp skolu un pašvaldību, lai skolas laikā apgūtās pilsoniskās līdzdalības iemaņas veiksmīgi izdotos pārnest arī uz vietējās kopienas un pašvaldības līmeni.

Projekta laikā Delna kopā ar skolām izstrādā aktivitāšu plānus, ko skolas ar Delnas palīdzību īstenos no septembra līdz decembrim, orientējoties uz aktivitāšu integrēšanu skolas ikdienā un ilgtermiņa rezultātu sasniegšanu. Klātienes vizītē Delna katrā skolā iepazīstinās skolēnus ar to, kas ir pilsoniskā līdzdalība, aicinās pašvaldības pārstāvjus pievienoties un sniegt prezentāciju par skolēnu līdzdalības iespējām pašvaldība, kā arī organizēs skolēnu grupu darbu par līdzdalības budžetu. Skolas aktivitātēs izmantos mācību materiālus, kas ievietoti šajā mājaslapas sadaļā.

Pašvaldību un plašāku sabiedrību regulāri informēsim par projekta aktualitātēm un rezultātiem. Semestra noslēgumā notiks sarunas ar katras skolas pārstāvjiem – skolēniem, skolotājiem un skolas administrāciju, lai pārrunātu gūto pieredzi un uzstādītu turpmākos mērķus pilsoniskās līdzdalības stiprināšanai katrā skolā.

 

PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA

 

Pilsoniskā līdzdalība ir iedzīvotāja iesaistīšanās aktivitātēs ar mērķi panākt izmaiņas, uzlabot savas kopienas vai plašākas sabiedrības ikdienu un dzīves apstākļus. Līdzdalības jēdziens tādēļ ir plašs, jo var ietvert gan darbības saistībā ar politiskiem jautājumiem, dalību vēlēšanās, iesaistīšanos partijā. Taču līdzdalību var skatīt arī kontekstā ar praktiskiem jautājumiem, piemēram, dalību apkaimes sakopšanas talkās, brīvprātīgu palīdzību sabiedrības grupām, kas saskaras ar problēmām. ASV politologs Roberts Putnams (Robert D. Putnam), apskatot pilsonisko līdzdalību, lielāku lomu vērš tieši uz “iesaistīšanos”. Tā, viņaprāt, var būt saistīta ar daudzveidīgām aktivitātēm – avīžu lasīšanu, politisko līdzdalību, dalību vēlēšanās, aktivitātēm sociālajos tīklos utt. Šāda pilsoniskās līdzdalības izpratne līdz ar to tiek cieši saistīta ar funkcionējošu demokrātiju. Pilsoniskā līdzdalība ir arī iespēja parādīt sev un citiem, ka manai darbībai un viedoklim ir nozīme.

 

LĪDZDALĪBAS BUDŽETS

 

Līdzdalības budžets skolā ir rīks, kas ļauj ikvienam skolēnam ierosināt un lemt par skolai nepieciešamu projektu realizāciju un kopīgi īstenot tos, uzlabojot vidi, kurā jāuzturās, kā arī stiprinot savstarpējo sadarbību un veidojot kopienu. Jau no 2020. gada Delna īstenojusi vairākus projektus, iesaistot skolas līdzdalības budžeta īstenošanā, par to detalizētāk lasāms šeit ->

Pašvaldību likums nosaka, ka līdzdalības budžetu no 2023. gada jāievieš visās Latvijas pašvaldībās. Piedalīties projektu iesniegšanā un balsošanā var visas pašvaldībā deklarētās personas jau no 16 gadu vecuma, tādēļ ir īpaši nozīmīgi jauniešiem jau skolas laikā interesēties par līdzdalību lēmumu pieņemšanā par budžeta izlietojumu un gūt praktisku pieredzi, lai iesaiste pašvaldības procesos notiktu dabiski.

 

DEPUTĀTU KANDIDĀTU IZPĒTE

 

Pirms vēlēšanām, vai tās būtu pašvaldību, Saeimas vai Eiropas Parlamenta līmeņa, nereti šķiet sarežģīti izlemt, par ko balsot, tādēļ nozīmīgi jau laicīgi runāt par to, kāpēc ir jādodas vēlēt un ko nozīmē balsot atbildīgi. Pēdējos gados vairāki ziņu portāli ir piedāvājuši rīkus, kas palīdz saprast, ar kuru no deputāta amata kandidātiem un partijām sakrīt ideoloģiskā pārliecība un uzskati.  Tomēr nereti netiek novērtēts, cik būtisku lomu tajā, vai deputāts tiek ievēlēts, var spēlēt “+” vai kandidātu izsvītrošana vēlēšanu sarakstā. Šī iemesla dēļ ir būtiski veikt priekšizpēti par individuāliem deputāta amata kandidātiem, izprotot viņu profesionālo un politisko darbību, kā arī identificējot tā sauktos “sarkanos karogus”.

Veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību – stiprināt demokrātisku sabiedrību. Saruna par to, kāpēc ir būtiski veicināt jauniešu pilsonisko aktīvismu, kā attīstīt skolēnu iespējas būt pilsoniski aktīviem un kādi ir labie prakses piemēri līdzdalībā. Pārrunājam arī to, ko nozīmē būt aktīvam pilsonim un ko mēs katrs un sabiedība kopumā no tā iegūstam. Klausieties Spotify šeit -> 

 

PILSONISKĀ UZRAUDZĪBA

 

Jaunieša spēja ne tikai ieraudzīt problēmu vai nepilnību, bet arī rīkoties, lai panāktu izmaiņas, ir jātrenē. Visefektīvāk to var veikt vietā, kur jaunietis uzturas ikdienā – savā skolā vai jauniešu organizācijā. Pilsoniskā uzraudzība ir vienojoša aktivitāte starp politikas veidotājiem (valsts vai pašvaldības pārvaldi) un iedzīvotājiem. Tā ir pilsoniskās līdzdalības un aktīvisma veids, kurāiedzīvotāji – indivīdi vai grupas – veic izpēti, pārbaudes un kontrolesfunkcijas, kā arī sniedz priekšlikumus jautājumos, kas skar sabiedrības intereses. Uzraudzību jāveic par jautājumiem, kas jaunietim šķiet svarīgi pašvaldības mērogā, jo tās mērķis ir panākt, lai publiskās pārvaldes pārstāvji iedzīvotājus saredz kā sabiedroto, ar ko sadarboties, lai pilnveidotu kopējo vidi.

Pilsoniskās uzraudzības process iedalāms trīs galvenajos soļos – priekšizpēte un datu vākšana; iegūto datu analīze; uzraudzības ziņojuma gala prezentācija. Uzraudzības ziņojuma struktūru veido 5 daļas – ievads, metodoloģijas apraksts, uzraudzības procesa izklāsts, secinājumi, rekomendācijas.

Itālijas organizācijas Amapole pilsoniskās uzraudzības video skatāms šeit ->.

Rakstu par jauniešu pieredzi pilsoniskās uzraudzības īstenošanā lasi šeit ->.

 

PODKĀSTU IERAKSTI

 

Veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību – stiprināt demokrātisku sabiedrību. Saruna par to, kāpēc ir būtiski veicināt jauniešu pilsonisko aktīvismu, kā attīstīt skolēnu iespējas būt pilsoniski aktīviem un kādi ir labie prakses piemēri līdzdalībā. Pārrunājam arī to, ko nozīmē būt aktīvam pilsonim un ko mēs katrs un sabiedība kopumā no tā iegūstam. Klausieties Spotify šeit -> 

Kāpēc ir būtiski veicināt jauniešu pilsonisko aktīvismu? Kā skolēnam kļūt pilsoniski aktīvam? Ko tas vispār nozīmē? Kādas ir skolēnu iespējas būt pilsoniski aktīviem? Jautājām Sintijai Tarasovai–Dubkevičai, domnīcas PROVIDUS pētniecei pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības jomā. Klausieties Spotify šeit -> 

Kāpēc iesaistīt skolēnus lēmumu pieņemšanā? Kāpēc skolēniem iesaistīties lēmumu pieņemšanā? Kāpēc skolēniem būt pilsoniski aktīviem un interesēties par to, kā uzlabot dzīvi skolā un pašvaldībā? Jautājām Nilam Mosejonokam – jaunatnes jomas ekspertam, kura ikdienas darba pienākumi ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā. Klausieties Spotify šeit ->

Kāpēc skolēnu pilsoniskā aktivitāte ir svarīga? Vācijas kolēģu pieredze. Klausieties sarunu angļu valodā ar Vācijas jauniešu izglītības un pilsoniskās līdzdalības ekspertiem. Klausieties Spotify šeit ->

 

Mājaslapas sadaļas izveidi atbalstījusi British Council pārstāvniecība Latvijā projekta “Skolēnu pilsoniskā līdzdalība” ietvaros. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vai ieteikumi var neatspoguļot British Council oficiālo nostāju. Par materiālu saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību — Delna”. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52