×

Projekti

AKTUĀLIE PROJEKTI

 

KOPĀ PAR ATKLĀTĪBU 3

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.01.2023.-31.10.2024.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 65 950 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”.
 • KONTAKTPERSONA: Agnija Birule

 

JAUNIEŠI – NĀKAMIE PILSONISKIE UZRAUGI (CIVIC EU)

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.11.2022.-31.10.2024.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 68 815 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Kultūras un izglītības aģentūru.
 • KONTAKTPERSONA: Agnija Birule

DELNAS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.08.2022.–28.02.2024.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 19 780,86 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta, ko Latvijā administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.
 • KONTAKTPERSONA: Inese Tauriņa

 

ATSLĒGA TRAUKSMES CELŠANAS VEICINĀŠANAI

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 18.04.2022.–17.04.2023.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 7901,40 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta, ko Latvijā administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.
 • KONTAKTPERSONA: Inese Tauriņa

 

LĪDZDALĪGĀ BUDŽETĒŠANA KĀ RĪKS, LAI JAUNIEŠI BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ VEIDOTU IEKĻAUJOŠU UN AKTĪVU SABIEDRĪBU

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.06.2022.–31.05.2023.
 • DELNAS PROJEKTA DAĻAS IZMAKSAS: 2000,- EUR
 • FINANSĒTĀJS: Ziemeļvalstu Ministru padome (Lietuva) un Delnas līdzfinansējums.
 • VADOŠĀ ORGANIZĀCIJA: Transparency International Lietuvas nodaļa.
 • PARTNERORGANIZĀCIJA: Transparency International Igaunijas nodaļa.
 • KONTAKTPERSONA: Inese Tauriņa

ATKLĀTĪBAS SARGI: CEĻŠ UZ ATBILDĪGIEM LĒMUMIEM VALSTĪ UN PAŠVALDĪBĀS

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.09.2020.–31.12.2023.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 104 992,88 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta, ko Latvijā administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds, un Delnas līdzfinansējums.
 • KONTAKTPERSONA: Agnija Birule

INTEGRITY WATCH 3.0 (IW 3.0)

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.01.2022.–31.12.2023.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 44 858,68 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Eiropas Komisija, vadošais projekta partneris Transparency International.
 • KONTAKTPERSONA: Inese Tauriņa

ALIANSE PRET KORUPCIJU LATVIJĀ

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 07.08.2018.–pašreiz
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 54 804 EUR
 • FINANSĒTĀJI: privātpersonu ziedojumi.
 • KONTAKTPERSONA: Inese Tauriņa.

 

.

NOSLĒGTIE PROJEKTI

2023

2022

 • ZĪMĒJUMU KONKURSS, KOMIKSA UN VIDEO IZVEIDE “GODĪGUMS KĀ IEGUVUMS” JAUNIEŠIEM(01.02.2022.-31.09.2022.) PROJEKTA IZMAKSAS: 9361. FINANSĒTĀJS: Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā, Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā un Atklātības fonds.
 • VEIDO ATBILDĪGU SAEIMUIEPAZĪSTI PIRMS BALSO! (1.03.2022.-31.09.2022.) PROJEKTA IZMAKSAS: 9 361 EUR. LĪDZFINANSĒTĀJS: Atklātības fonds
 • NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS NOVĒRŠANAS STANDARTU PILNVEIDOŠANA KRIPTOVALŪTĀM LATVIJĀ (01.12.2021.-30.10.2022.) PROJEKTA IZMAKSAS: 13 870 EUR. FINANSĒTĀJS: Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā, Atklātības fonds.
 • KOPĀ PAR ATKLĀTĪBU – 2 (01.01.2022.-31.10.2022.) PROJEKTA IZMAKSAS: 32 455,10 EUR. FINANSĒTĀJS: Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”.
 • GODPRĀTĪBAS UN ATKLĀTĪBAS VEICINĀŠANA PAŠVALDĪBĀS UN TO SADARBĪBĀ AR UZŅĒMĒJIEM (25.11.2020.-31.09.2022.) PROJEKTA IZMAKSAS: 49 249,19 EUR. FINANSĒTĀJS: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonda stratēģiskā iniciatīva. Iniciatīva saņem dotācijas no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros.
 • PAŠVALDĪBU ATKLĀTĪBAS INDEKSS 2.0 (01.04.2022.–30.07.2022.). PROJEKTA IZMAKSAS: 8 740,00 EUR. FINANSĒTĀJS: Atklātības fonds un Delna.
 • DIGITĀLO RĪKU IZMANTOŠANA KORUPCIJAS APKAROŠANAI ZIEMEĻVALSTU UN BALTIJAS REĢIONĀ (01.09.2021.–28.02.2022.). Finansētāji: Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, 10% Delnas, Transparency International Igaunijas nodaļas un Open KnowledgeSwedenlīdzfinansējums.

2021

2020

2019

2003 – 2018

 • 10.Saeimas deputāta kandidātu reputācijas datu bāze “kandidatiuzdelnas.lv”, finansē Sorosa fonds – Latvija.
 • Juridiskās palīdzības un interešu aizstāvības centrs teritorijas plānošanas un būvniecības jomā, finansē Sorosa fonds – Latvija.
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzraudzība, finansē Partnership for Transparency Fund.
 • Jauniešu pilsoniskās līdzdalības projekts, finansiāli atbalsta Nīderlandes vēstniecība Latvija, Fridriha Eberta fonds, Eiropas Parlamenta informācijas birojs un Eiropas Komisijas pārstāvniecība.
 • Institucionālais grants “Veicinot pozitīvas pārmaiņas: Sabiedrība par atklātību Delna darbības atbalsta programma”, finansē Sabiedrības integrācijas fonds.
 • KNAB darbības monitorings, Eiropas Komisija
 • Informācijas sniegšanas kvalitātes celšana valsts un pašvaldību iestādēs, 2002./2003.
 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52