×

Projekti

AKTUĀLIE PROJEKTI


ATKLĀTĪBAS SARGI: CEĻŠ UZ ATBILDĪGIEM LĒMUMIEM VALSTĪ UN PAŠVALDĪBĀS

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.09.2020. – 31.12.2023.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 104 992,88 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta, ko Latvijā administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds, un Delnas līdzfinansējums.
 • KONTAKTPERSONA: Agnija Birule

GODPRĀTĪBAS UN ATKLĀTĪBAS VEICINĀŠANA PAŠVALDĪBĀS UN TO SADARBĪBĀ AR UZŅĒMĒJIEM

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.11.2020. – 30.04.2022.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 49 249,19 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonda stratēģiskā iniciatīva
 • PARTNERORGANIZĀCIJA: Transparency International Norway 
 • KONTAKTPERSONA: Inese Tauriņa

SKOLĒNU LĪDZDALĪBAS TĪKLS

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 15.05.2021. – 31.12.2021.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 20 000,- EUR
 • FINANSĒTĀJS: Vācijas Federālā ārlietu ministrija, Delnas ziedotāji
 • KONTAKTPERSONA: Krista Asmusa

KOPĀ PAR ATKLĀTĪBU!

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.01.2021. – 20.11.2021.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 29 996,98 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”
 • KONTAKTPERSONA: Olafs Grigus

GLOBĀLĀ PRETKORUPCIJAS KONSORCIJA PROJEKTS

 • PROJEKTA NOSAUKUMS: “Strengthening Aml Supervision Of Non-Financial Intermediaries in Latvia”
 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 28.10.2020. – 31.05.2021.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 20 587 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Transparency International sekretariāts
 • KONTAKTPERSONA: Antonio Greco

ALIANSE PRET KORUPCIJU LATVIJĀ

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 07.08.2018. – pašreiz
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 54 804 EUR
 • FINANSĒTĀJI: privātpersonu ziedojumi
 • KONTAKTPERSONA: Inese Tauriņa

.

NOSLĒGTIE PROJEKTI

 • 10.Saeimas deputāta kandidātu reputācijas datu bāze “kandidatiuzdelnas.lv”, finansē Sorosa fonds – Latvija.
 • Juridiskās palīdzības un interešu aizstāvības centrs teritorijas plānošanas un būvniecības jomā, finansē Sorosa fonds – Latvija.
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzraudzība, finansē Partnership for Transparency Fund.
 • Jauniešu pilsoniskās līdzdalības projekts, finansiāli atbalsta Nīderlandes vēstniecība Latvija, Fridriha Eberta fonds, Eiropas Parlamenta informācijas birojs un Eiropas Komisijas pārstāvniecība.
 • Institucionālais grants “Veicinot pozitīvas pārmaiņas: Sabiedrība par atklātību Delna darbības atbalsta programma”, finansē Sabiedrības integrācijas fonds.
 • KNAB darbības monitorings, Eiropas Komisija
 • Informācijas sniegšanas kvalitātes celšana valsts un pašvaldību iestādēs, 2002./2003.
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

  bilde

  empiric_1