×

Publikācijas

Hronoloģisks visu Delnas publikāciju apkopojums.

2024

2023

2022

  • Pētījums “Pašvaldību atklātības indekss 2022”, 2022. Pilotpētījumā novērtētas 43 Latvijas pašvaldības pēc 40 indikatoriem.
  • Ziņojums “COVID-19 LAIKĀ VALDĪBAS VEIKTO PASĀKUMU IETEKME UZ ATKLĀTĪBU UN SAEIMAS PARLAMENTĀRĀS IZMEKLĒŠANAS KOMISIJAS DARBS“, 2022.  Ziņojumā Delna veica kvalitatīvo datu analīzi par valdības veikto pasākumu ietekmi uz iedzīvotāju tiesībām, valsts kapacitāti, varas atzaru savstarpējo kontroli, ietekmi uz ekonomiku, nevienlīdzību un nabadzību.
  • Analīze “KORUPCIJAS UZTVERES INDEKSS 2021 – LATVIJAS REZULTĀTI“, 2022. Analīze norāda, ka, salīdzinot ar 2020. gadu, Latvijas rādītājs ir pieaudzis par 2 punktiem, sasniedzot 59 punktus. Lai arī pieaugums otro gadu pēc kārtas varētu raisīt cerības un norādīt uz tendenci, ka Latvijas KUI rādītājs pakāpeniski uzlabojas, tomēr tas joprojām ir ievērojami zemāks nekā citās Eiropas Savienības (ES) un OECD (Eiropas sadarbības un attīstības organizācijas) valstīs. Turklāt šī tendence nerada pārliecību, ka izdosies sasniegt Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam (NAP) noteikto mērķi – 2024. gadā 64 punktus un 2027. gadā – 67 punktus.

2021

2020

2019

 

2018

2017

2016

2015

2013

2012

Ziņojums Lobēšanas tiesiskais regulējums Latvijā Aiga Grišāne, 2012.

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52