×

Jauniešu izglītošana un sabiedrības līdzdalība

Ikvienas personas rīcība var stiprināt vai vājināt demokrātiju Latvijā, tāpēc individuālā izšķiršanās par labu tiesiskai rīcībai, sniedz lielu ieguldījumu valsts stiprināšanā.

Delna ir strādājusi ar sabiedrības izglītošanas jautājumiem vairāk nekā 10 gadus – kopš savas dibināšanas. Cita starpā, Delna ir rīkojusi plakātu un eseju konkursus skolēniem, apmācību programmu jaunajiem žurnālistiem, organizējusi seminārus reģionālajiem medijiem un NVO, apmācījusi reģionālo augstskolu studentus u.tml. Delnas eksperti regulāri piedalās arī citu organizāciju un institūciju organizētajās apmācībās. Sākot ar 2007.gadu Delna ir īstenojusi vairākus jauniešu izglītošanas projektus uzsāktās Jauniešu pilsoniskās izglītības programmas ietvaros.

Jauniešu pilsoniskās izglītības programma
Delna vēlas dod jauniešiem zināšanas un iedvesmu, lai viņi neuzskatītu likumu neievērošanu par ikdienišķu un akceptējamu rīcību, bet gan būtu gatavi izrādīt pilsonisko drosmi un atbildību par savu valsti.

Īstenoto projektu mērķis ir veikt pilsoniskās izglītības darbu skolu jauniešu un jauniešu līderu vidū, tādējādi veicinot atbildīgas sabiedrības veidošanos Latvijā. Jauniešu pilsoniskā izglītība ir būtiska investīcija valsts attīstībā, tajā skaitā demokrātisku sabiedrības vērtību stiprināšanā. Vēsturisku un plašāku kultūras iemeslu dēļ Latvijas sabiedrībā izveidojusies pārsteidzoši toleranta attieksme pret korupciju un vispārēji prettiesisku rīcību. Jauni cilvēki, kuri ir savu vērtību  veidošanas ceļā, ir īpaši atvērti diskusijām par vērtībām, attieksmēm, viedokļiem, jo jaunieši mēģina definēt savas vērtības un izpratni par savu lomu valstī. Šajā laikā jaunieši daudz mācās no citu cilvēku attieksmes un viedokļiem, tāpēc jaunu cilvēku vērtības nopietni ietekmē tādi fona apstākļi kā neatbildīga politiskā retorika, kas rada iespaidu, ka korupcija un likumu neievērošana ir ikdienišķas parādības, kam jāpaliek nesodāmām. Turklāt saikne starp prettiesisku rīcību un zaudējumiem, ko tā nes sabiedrībai kopumā, mācību procesā skolās un masu informācijas līdzekļos bieži vien netiek saskatīta un pietiekami analizēta jauniešiem saprotamā veidā.  Delna jauniešu auditorijās izgaismo korupcijas negatīvo iespaidu gan uz kopējo sabiedrības demokrātiju un sabiedrības interesēm, gan uz personisko brīvību, ekonomisko labklājību, vienlīdzību un drošību.

Sākot ar 2007.gadu programmas ietvaros Delna ir organizējusi interaktīvas lekcijas skolās, semināru skolotājiem, vasaras skolu jauniešiem, semināru jauniešu līderiem par apmācības metodēm demokrātijas jautājumos, bijusi partneris Talantu akadēmijas jauniešu projektā, piedalījusies jauniešu organizāciju rīkotajos semināros un pati organizējusi seminārus, kā arī izdevusi bukletu “Pretkorupcijas stunda”, kas satur ieteikumus skolotājiem un jauniešu līderiem, kā par demokrātijas un pretkorupcijas jautājumiem runāt ar vidusskolas vecuma jauniešiem.

Ja Jūs interesē Delnas sniegto apmācību iespējas un/vai vēlaties finansiāli atbalstīt Jauniešu pilsoniskās izglītības programmu, lūdzu sazinieties ar Delnas biroju pa tālruni: 67285585 vai e-pastu ti@delna.lv

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52