• TIESĪBSARGĀJOŠO IESTĀŽU UZRAUDZĪBA

  KNAB UZRAUDZĪBA UN KAPACITĀTES CELŠANA

  Delnai bijusi liela loma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izveidē un sākotnēji KNAB ir bijis galvenais Delnas valstiskais sadarbības partneris. KNAB darbība periodā no 2011-2016.gadam lika Delnai arvien vairāk ieņemt sargsuņa lomu. 2017.gadā Delna tika atjaunota KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes sastāvā. Šobrīd Delnai ir visaugstākais kompetences un pieredzes līmenis KNAB darbības novērošanā un izvērtēšanā.

  kl

  Delnas stratēģiskie uzdevumi:

  ·    Sagatavot priekšlikumus turpmākai KNAB attīstībai;

  ·    Atbalstīt KNAB pretkorupcijas iniciatīvas;

  ·    Veicināt sabiedrības izpratni par lietderīgu un efektīvu KNAB darba būtisku nozīmi valsts drošības stiprināšanā;

   

  Ziņojumi par KNAB darbu:

  · Projektā “Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums” tapušais ziņojums “KNAB: iekšējās problēmas un ārējās uzraudzības trūkums”.

  l

  CITU PUBLISKO INSTITŪCIJU UZRAUDZĪBA

  Delna tiecas nostiprināt kompetences arī citās tiesībsargājošās jomās. Izmeklēšanas, apsūdzību izvirzīšanas un iztiesāšanas kvalitāte un savlaicīgums ir ļoti būtiski nesodāmības mazināšanai, tāpēc Delna pastāvīgi attīsta zināšanas, pievērš sabiedrības uzmanību, ar mērķi panākt vajadzīgos uzlabojumus konkrētajā jomā.

  kl

  Delna līdz 2020.gadam izvirzījusi sekojošus mērķus:

  • Uzlabot kriminālizmeklēšanas kvalitāti, it īpaši izmeklēšanas iestādēs;
  • Panākt, ka prokuratūra un tiesa skaidro savus lēmumus sabiedrībai tiesiskā regulējuma ietvaros;
  • Panākt ciešāku sadarbību ar Iekšlietu ministriju korupcijas mazināšanā iekšlietu sistēmā;
  • Pilnveidot naudas “atmazgāšanas” un terorisma novēršanas tiesisko regulējumu un uzraudzību;
  • Uzlabot tiesu darbu un iestāties par tiesnešu atbildību par atklātām un no korupcijas brīvām tiesām, vienlaikus ievērojot lietas dalībnieku tiesības un intereses;
  • Panākt visu tiesu nolēmumu publicēšanu internetā, kas pasludināti atklātos tiesu procesos;
  • Panākt notiesāto vārdu publicēšanu pēc tiesas nolēmumu spēkā stāšanās visos publicētajos tiesu kriminālprocesu nolēmumos, kas pasludināti atklātos tiesu procesos.

   

  TIESĪBSARGĀJOŠO INSTITŪCIJU KAPACITĀTES CELŠANA

  – 2017.gadā Delna konsultēja Valsts administrācijas skolu mācību moduļu izvēlē projektā “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”.

  .

  – 2018. un 2019.gadā Delna kopā ar ekspertiem no Latvijas juristu apvienības un Rīgas Stradiņa universitātes apmāca tiesībsargājošo iestāžu darbiniekus par korupcijas, ēnu ekonomikas un naudas atmazgāšanas izmeklēšanu Valsts administrācijas skolas mācību moduļa Korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas aspekti kontrolējošo institūciju darbībā” ietvaros.

  .

  – 2018.gadā Delna izstrādāja korupcijas risku novēršanas plānu rajona un apgabala tiesām, Tiesu administrācijas iepirkuma ietvaros.

   

  • Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   ddddddbilde

   empiric_1cpi2016

   rokas_gramata