• TIESĪBSARGĀJOŠO IESTĀŽU UZRAUDZĪBA

  korupcija

  KNAB DARBĪBAS NOVĒROŠANA

  Delnai bijusi liela loma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izveidē un agrākos gados KNAB ir bijis galvenais Delnas valstiskais sadarbības partneris. KNAB pēdējo gadu darbība likusi Delnai arvien vairāk ieņemt sargsuņa lomu. Šobrīd Delnai ir visaugstākais kompetences un pieredzes līmenis KNAB darbības novērošanā un izvērtēšanā.

  kl

  Delnas stratēģiskie uzdevumi:

  ·    Atbalstīt efektīvu KNAB darba atjaunošanu, spējīga vadītāja vadībā

  ·    Sagatavot priekšlikumus turpmākai KNAB attīstībai

  ·    Atbalstīt KNAB pretkorupcijas iniciatīvas

  ·    Veicināt sabiedrības izpratni par lietderīgu un efektīvu KNAB darba būtisku nozīmi valsts drošības stiprināšanā

   

  Informācija par KNAB pēdējo gadu darbu:

  · Projektā “Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums” tapušais pētījums “KNAB 2011-2016: iekšējās turbulences laiks”, publicēts 17.06.2016.

  · Projektā “Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums” tapušais ziņojums “KNAB: iekšējās problēmas un ārējās uzraudzības trūkums”.

  l

  CITU PUBLISKO INSTITŪCIJU UZRAUDZĪBA

  Delna tiecas nostiprināt kompetences arī citās tiesībsargājošās jomās. Izmeklēšanas, apsūdzību izvirzīšanas un iztiesāšanas kvalitāte un savlaicīgums ir ļoti būtiski nesodāmības mazināšanai, tāpēc Delna pastāvīgi attīsta zināšanas, pievērš sabiedrības uzmanību, ar mērķi panākt vajadzīgos uzlabojumus konkrētajā jomā.

  kl

  Delna izvirzījusi sekojošus mērķus:

  • Uzlabot kriminālizmeklēšanas kvalitāti, it īpaši izmeklēšanas iestādēs
  • Panākt, ka prokuratūra un tiesa skaidro savus lēmumus sabiedrībai tiesiskā regulējuma ietvaros
  • Panākt ciešāku sadarbību ar Iekšlietu ministriju korupcijas mazināšanā iekšlietu sistēmā
  • Pilnveidot naudas “atmazgāšanas” un terorisma novēršanas tiesisko regulējumu un uzraudzību
  • Uzlabot tiesu darbu un iestāties par tiesnešu atbildību par atklātām un no korupcijas brīvām tiesām, vienlaikus ievērojot lietas dalībnieku tiesības un intereses
  • Panākt visu tiesu nolēmumu publicēšanu internetā, kas pasludināti atklātos tiesu procesos
  • Panākt notiesāto vārdu publicēšanu pēc tiesas nolēmumu spēkā stāšanās visos publicētajos tiesu kriminālprocesu nolēmumos, kas pasludināti atklātos tiesu procesos.

   

  Delna iesaistās Valsts administrācijas skolas projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” mācību efektīvā īstenošanā, konsultējot Valsts administrācijas skolu nepieciešamo mācību moduļu izvēlē un piedaloties mācību procesā.

   

  • sidebar

   1

   ddddddbilde

   empiric_1cpi2016

   rokas_gramata