×

DELNA PAPILDINA EKSPERTU KOMISIJU AR BŪVNIECĪBAS EKSPERTIEM NO SIA CMB

No 2017.gada 18. maija līdz 27. jūnijam Delna bija izsludinājusi iepirkumu “Konsultāciju sniegšana būvniecības jautājumos Integritātes pakta projekta ietvaros” biedrībai “Sabiedrība par atklātību – DELNA”. Iepirkuma rezultātā Delna papildināja projekta “Integritātes pakts: ES fondu uzraudzība” ekspertu komisiju ar SIA CMB speciālistiem. SIA CMB darbu uzdevumos ietilpst:

  • tirgus cenu noteikšana būvdarbiem un nestandarta precēm;
  • ar būvniecību saistītās finanšu plūsmas analīze;
  • iespējamu krāpniecības gadījumu identificēšana;
  • rakstisku rekomendāciju sniegšana Delnai;
  • būvdarbu vietas apsekošana;
  • tehniskās dokumentācijas izvērtēšana.

 

Iepirkuma dokumenti

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52