×

EK apstiprina Skanstes tramvaja ieceri

Saskaņā ar Finanšu ministrijas sniegto informāciju Eiropas Komisijā (EK) apstiprinājumu ir guvusi uzņēmuma Rīgas Satiksme (RS) Skanstes tramvaja līnijas izveides iecere, kuru paredzēts īstenot, izmantojot Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), izvērtējot projektu, martā atzina, ka projekts var tikt virzīts tālāk tā kvalitātes vērtēšanai. To īstenoja neatkarīgi eksperti kvalitātes pārskata procedūras ietvaros, un balstoties uz šo izvērtējumu, projektu analizēja Eiropas Komisija.

 

Finanšu ministrija informējusi, ka Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstības lielo projektu Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 23.augustā atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 102. panta 1. punktā noteiktajam.

 

Jau ziņots, ka, sākotnēji izvērtējot RS iesniegto projektu, CFLA norādīja uz vairākām nepilnībām un nepieciešamību precizēt dažādus rādītājus, pieprasīja veikt risku papildu izvērtēšanu, no kā izriet projekta laika grafiks un īstenošanas iespējas, kā arī pieprasīja iesniegt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) uzziņu par būvniecības nosacījumiem.

 

Martā CFLA pabeidza vērtēt iesniegto precizēto projekta iesniegumu un CFLA iepriekš pieņemtā lēmuma nosacījumu izpildi, secinot, ka izvirzītie nosacījumi ir izpildīti un projekts atbilst ES fondu programmai par sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstīšanu.

 

Kohēzijas fonda atbalsts tramvaju infrastruktūras attīstībai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības programmas – 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports)” ietvaros.

Programma ietver Kohēzijas fonda atbalsta nosacījumus tramvaju infrastruktūras attīstīšanai Rīgā, Daugavpilī un Liepājā.

 

Informācija par atlasi, dokumenti, materiāli – pieejami CFLA mājaslapā izsludinātās atlases sadaļā: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-5-1-1

 

Papildu informācija:

Tramvaju infrastruktūras attīstībai pieejami 96 miljoni eiro no Kohēzijas fonda

CFLA: RS jāprecizē un jāpapildina Skanstes tramvaja projekts

CFLA saskaņo RS Skanstes tramvaja projektu – tas atbilst ES fondu programmai

 

Avots: CFLA mājaslapa

 

Informācija citos avotos:

 

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52