• Par Delnu

  DELNA JAU 20 GADUS IESTĀJAS PAR ATKLĀTĪBU LATVIJĀ

  L

  Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International (TI) nodaļa Latvijā. TI darbojas kopš 1993. gada, Delna – kopš 1998. gada. Delna ir Latvijas vadošā nevalstiskā organizācija pretkorupcijas jomā un tās mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas politikā, valsts un privātajā sektorā, kā arī personu savstarpējās attiecībās.

  kl

  Delna pievienojas TI tīkla korupcijas definīcijai: “Korupcija ir uzticētās varas izmantošana privātam labumam”. Delna apzinās, ka atklātības trūkums un korupcija ir būtisks drauds Latvijas drošībai un Latvijas iedzīvotāju ilgtspējīgai labklājībai. Delnas darbība Latvijā notiek vidē, kurā korupciju uzskata par nopietnu problēmu, īpaši politisko risku jomā. Nākas saskarties ar politiskās gribas trūkumu apkarot korupciju, ar administratīvu bezdarbību un pat aktīvu rīcību, kas stiprina koruptīvu vidi. Lai mazinātu korupciju, Delna veicina sabiedrības iesaisti trauksmes celšanā, aicinot cilvēkus neklusēt, bet, kā savu godprātīgu pienākumu, ziņot par iespējamu korupciju.

   

  NOZĪMĪGĀKIE DELNAS SASNIEGUMI 2018. GADĀ

  .

  DELNAS UN TI VĒRTĪBAS KORUPCIJAS APKAROŠANĀ:

  L

  o atklātība

  o atbildīgums – rīcības pamatotība un atskaitīšanās par tās motīviem

  o godīgums

  o solidaritāte

  o drosme

  o taisnīgums

  o demokrātija

   

  Šīs vērtības ir saistošas Delnas darbiniekiem, Padomei, biedriem un atbalstītājiem.

  kl

  Plašākai informācijai par Delnu, lūdzu, meklējiet interesējošo tēmu augšējās izvēlnes joslā.

  Kontaktinformācija

   

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    

   rokas_gramataddddddbilde

   empiric_1