×

Par Delnu

DELNA JAU 25 GADUS IESTĀJAS PAR ATKLĀTĪBU LATVIJĀ

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International (TI) nodaļa Latvijā. TI darbojas kopš 1993. gada, Delna – kopš 1998. gada 27. augustā.

Delna ir Latvijas vadošā nevalstiskā organizācija pretkorupcijas jomā un tās mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas politikā, valsts un privātajā sektorā, kā arī personu savstarpējās attiecībās.

Delna pievienojas TI tīkla korupcijas definīcijai: “Korupcija ir uzticētās varas izmantošana privātam labumam”.

Atklātības trūkums un korupcija ir būtisks drauds Latvijas drošībai un Latvijas iedzīvotāju ilgtspējīgai labklājībai. Lai mazinātu korupciju, Delna:

 • informē un izglīto sabiedrību;
 • iesaistās tiesībaizsardzības iestāžu uzraudzībā un kapacitātes celšanā;
 • veicina sabiedrības iesaisti trauksmes celšanā, aicinot cilvēkus neklusēt, bet, kā savu godprātīgu pienākumu, ziņot par iespējamu korupciju;
 • apvieno uzņēmumus, kas iestājas par Nulles toleranci pret korupciju.

Delnu pārvalda tās biedri, kas ievēl Delnas padomi. Padome ieceļ Delnas direktoru un pārrauga Delnas darbu. Direktors darbu organizē un vada. Delnu revidē sertificēts auditors.

Delnas un Transparency International vērtības korupcijas apkarošanā ir atklātība, atbildīgums, godīgums, solidaritāte, drosme, taisnīgums, demokrātija.

APVIENOSIMIES PRET KORUPCIJU!

.Ja atbalstāt Delnas mērķus un vērtības, aicinām piedalīties Delnas darbā:

 • Lūdzu, kļūstiet par Delnas ziedotāju ar vienreizēju vai regulāru ikmēneša atbalstu! – Ievērojama daļa Delnas biroja darbinieku nostrādāto stundu ir pro bono darbs, kas iespējams tikai pateicoties ziedojumiem.
 • Kļūstiet par Delnas biedru! – Biedri līdzdarbojas organizācijas mērķu sasniegšanā, atbalsta Delnu ar brīvprātīgo darbu un idejām, kā arī piedalās līdzekļu piesaistē un jaunu projektu radīšanā. Kā biedrs Jūs regulāri saņemsiet jaunāko informāciju par Delnu un tās darbību, aicinājumus piedalīties Delnas organizētajās darba grupās un citos pasākumos, kā arī uzzināsiet par iespējām iesaistīties pretkorupcijas kampaņās.
 • Kļūstiet par Delnas brīvprātīgo! – Ja Jūs interesē aktīva iesaiste darbā pret korupciju, sūtiet īsu motivācijas aprakstu uz e-pastu ti@delna.lv un uzziniet, ko nozīmē darbs nevalstiskajā organizācijā.
 • Sekojiet Delnas aktivitātēm sociālajos tīklos Facebook, Twitter, Youtube, Instagram – uzziniet jaunumus un palīdziet izplatīt informāciju!

 

Uzziniet, kāda bija Delnas ietekme  2018. gadā.

Apkopojums par Delnas ietekmi 2019. gadā.

Apkopojums par Delnas darbību 2020. gadā.

Apkopojums par Delnas darbību 2021. gadā.

Apkopojums par Delnas darbību 2022. gadā.

 

Plašākai informācijai par Delnu, lūdzu, meklējiet interesējošo tēmu augšējās izvēlnes joslā.

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52