×

Neatkarīga izpēte par SPRK tiesisko regulējumu un darbību

Projekta uzdevums ir novērtēt un izanalizēt Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) darbību un tiesisko regulējumu enerģētikas jomā no labas pārvaldes principu viedokļa.

Projektu īsteno „Sabiedrība par atklātību – Delna” kopā ar zvērinātu advokātu biroju Adversus. Adversus veiks juridisko izpēti par ES regulējumu attiecībā uz SPRK darbību, apskatīs labo praksi Igaunijas, Lietuvas, Dānijas un Vācijas regulatoru darbībā, analizēs Latvijas SPRK darbību, problēmas un riskus, kā arī piedāvās iespējamos rīcības modeļus, lai uzlabotu un pilnveidotu SPRK darbu. „Sabiedrība par atklātību – Delna” projekta ietvaros nodrošinās rīcībpolitikas ziņojuma izstrādi, kā arī nodrošinās juridiskās izpētes un rīcībpolitikas ziņojuma rezultātu publiskošanu un atbalsta sekmēšanu no lēmumu pieņēmēju puses.

Projekta ilgums no 2011.gada 20.decembra līdz 2012.gada 31.augustam.

Papildus informācija:
Aiga Grišāne, projekta vadītāja
E-pasts: aiga.grisane@delna.lv
Telefons: 67285585
 
 

Projektu „Neatkarīga izpēte par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tiesisko regulējumu un darbību” finansiāli atbalsta Sorosa fonds – Latvija „Laba pārvaldība enerģētikā” programmas ietvaros.

Plašāka informācija par Sorosa fonda –Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv.

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52