×

Kļūt par biedru

KĀ KĻŪT PAR DELNAS BIEDRU

Lai kļūtu par biedru, lūdzu, aizpildiet un parakstiet biedra anketu un palūdziet rekomendācijas diviem Delnas biedriem, kuriem arī jāparaksta anketa. Aizpildīto anketu nosūtiet Delnas birojam pa pastu vai ieskanētā veidā uz e-pasta adresi ti@delna.lv. Delnas padome izvērtēs pieteikumu, lems par biedra uzņemšanu un lēmumu Jums nosūtīs uz norādīto e-pastu. Pēc uzņemšanas biedra statusā, lūdzu, ieskaitiet Delnas kontā 35 EUR biedra naudu par šo gadu.

Ja nepazīstat nevienu no Delnas biedriem, aizpildītajai un parakstītajai biedra anketai pievienojiet CV un īsu motivācijas aprakstu. Delnas padome izskatīs dokumentus un sazināsies.

Biedriem ir saistoši Delnas statūti, Ētikas kodekss un padomes lēmumi. Biedriem ir tiesības piedalīties Delnas pasākumos, sēdēs un sanāksmēs, izteikt ierosinājumus par darbības uzlabošanu, vēlēt un tikt ievēlētiem Delnas padomē.

KĀPĒC PIEVIENOTIES DELNAI

Kļūstot par biedru, Jūs atbalstīsiet cīņu pret korupciju Latvijā un pasaulē! Pievienojoties apmēram 90 Delnas biedriem, Jūs pievienosieties arī Transparency International globālajam pretkorupcijas tīklam ar nodaļām vairāk nekā 100 pasaules valstīs!

Kā Delnas biedrs Jūs regulāri saņemsiet jaunāko informāciju par Delnu un aicinājumus piedalīties profesionāļu darba grupās, varēsiet bez maksas apmeklēt Delnas apmācības, konferences un citus pasākumus, paust savu viedokli biedru sapulcēs, kā arī uzzināsiet par iespējām iesaistīties pretkorupcijas kampaņās. Biedri līdzdarbojas Delnas mērķu sasniegšanā, atbalsta organizāciju ar brīvprātīgo darbu un idejām, kā arī piedalās līdzekļu piesaistē un jaunu projektu radīšanā. Pievienojieties Delnai, ja atbalstāt mūsu mērķus, idejas un vērtības!.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Delnas biroju, rakstot uz e-pastu ti@delna.lv vai zvanot 67285585!

DELNAI NODERĒS JEBKĀDS ATBALSTS! SAZINIETIES AR DELNU UN PASTĀSTIET PAR SAVU PIEREDZI, VĒLMĒM UN IESPĒJĀM PIEDALĪTIES MŪSU KOPĒJĀ DARBĀ!

 

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52