×

Kļūsti par biedru

KĀ KĻŪT PAR DELNAS BIEDRU

.

Lai kļūtu par biedru, lūdzu, aizpildiet un parakstiet biedra anketu un palūdziet rekomendācijas diviem Delnas biedriem, kuriem arī jāparaksta anketa. Aizpildīto anketu nosūtiet Delnas birojam pa pastu vai ieskanētā veidā uz e-pasta adresi ti@delna.lv. Delnas padome izvērtēs pieteikumu, lems par biedra uzņemšanu un lēmumu Jums nosūtīs uz norādīto e-pastu. Pēc uzņemšanas biedra statusā, lūdzu, ieskaitiet Delnas kontā 24 EUR biedra naudu par 2020. gadu.

kl

Ja nepazīstat nevienu no Delnas biedriem, aizpildītajai un parakstītajai biedra anketai pievienojiet CV un īsu motivācijas aprakstu. Delnas padome izskatīs dokumentus un sazināsies.

kl

Biedriem ir saistoši Delnas statūti, Ētikas kodekss un padomes lēmumi. Biedriem ir tiesības piedalīties Delnas pasākumos, sēdēs un sanāksmēs, izteikt ierosinājumus par darbības uzlabošanu, vēlēt un tikt ievēlētiem Delnas padomē.

kl

 

KĀPĒC PIEVIENOTIES DELNAI

.

Kļūstot par biedru, Jūs pievienosieties vairāk nekā 90 Delnas biedriem un Transparency International globālajam tīklam ar nodaļām vairāk nekā 100 pasaules valstīs!

.

Biedri līdzdarbojas Delnas mērķu sasniegšanā, atbalsta organizāciju ar brīvprātīgo darbu un idejām, kā arī piedalās līdzekļu piesaistē un jaunu projektu radīšanā. Kā biedrs Jūs regulāri saņemsiet jaunāko informāciju par Delnu, aicinājumus piedalīties darba grupās, konferencēs un citos pasākumos un uzzināsiet par iespējām iesaistīties pretkorupcijas kampaņās. Pievienojieties Delnai, ja atbalstāt mūsu mērķus, idejas un vērtības!

.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Delnas biroju, rakstot uz e-pastu ti@delna.lv vai zvanot 67285585!

 

.

DELNAI NODERĒS JEBKĀDS ATBALSTS! SAZINIETIES AR DELNU UN PASTĀSTIET PAR SAVU PIEREDZI, VĒLMĒM UN IESPĒJĀM PIEDALĪTIES MŪSU KOPĒJĀ DARBĀ!

 

 • CPI2018

   

   

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1