• Projekti

  Aktīvie projekti:

  PRETKORUPCIJAS POLITIKAS IEVIEŠANAS MEHĀNISMU STIPRINĀŠANA UKRAINĀ: POLITISKO PARTIJU FINANŠU KONTROLE CAUR INSTITŪCIJU CELŠANU UN PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS KONTROLI

  • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.09.2017 – 31.12.2017
  • PROJEKTA IZMAKSAS: 85 290 USD (kopējais budžets)
  • FINANSĒTĀJI: USA Emerging Donors Challenge Program un LR Ārlietu ministrija
  • KONTAKTPERSONA: Jānis Volberts

   

  UZŅĒMUMU IESAISTE CĪŅĀ AR KORUPCIJU UN IZVAIRĪŠANOS NO NODOKĻU NOMAKSAS

  • PROJEKTA NORISES LAIKS:01.12.2016 – 31.07.2017
  • PROJEKTA IZMAKSAS: 63 000 EUR
  • FINANSĒTĀJS: Nordic Council of Ministers
  • KONTAKTPERSONA: Jānis Volberts

  INTEGRITĀTES PAKTS – ES FONDU UZRAUDZĪBA

  • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.01.2016 – 30.09.2019
  • PROJEKTA IZMAKSAS: 356 731 EUR
  • FINANSĒTĀJS: Transparency international
  • KONTAKTPERSONA: Jānis Veide

  .

  Noslēgtie projekti:

  • 10.Saeimas deputāta kandidātu reputācijas datu bāze “kandidatiuzdelnas.lv”, finansē Sorosa fonds – Latvija.
  • Juridiskās palīdzības un interešu aizstāvības centrs teritorijas plānošanas un būvniecības jomā, finansē Sorosa fonds – Latvija.
  • Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzraudzība, finansē Partnership for Transparency Fund.
  • Jauniešu pilsoniskās līdzdalības projekts, finansiāli atbalsta Nīderlandes vēstniecība Latvija, Fridriha Eberta fonds, Eiropas Parlamenta informācijas birojs un Eiropas Komisijas pārstāvniecība.
  • Institucionālais grants “Veicinot pozitīvas pārmaiņas: Sabiedrība par atklātību Delna darbības atbalsta programma”, finansē Sabiedrības integrācijas fonds.
  • KNAB darbības monitorings, Eiropas Komisija
  • Informācijas sniegšanas kvalitātes celšana valsts un pašvaldību iestādēs, 2002./2003.
  • sidebar

   1

   ddddddbilde

   empiric_1cpi2016

   rokas_gramata