• Projekti

  Aktīvie projekti:

  INTEGRITĀTES PAKTS – ES FONDU UZRAUDZĪBA

  • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.01.2016 – 30.09.2019
  • PROJEKTA IZMAKSAS: 356 731 EUR
  • FINANSĒTĀJS: Eiropas Komisija, vadošais projekta partneris Transparency International
  • KONTAKTPERSONA: Jānis Veide

  MĀCĪBAS “KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN ĒNU EKONOMIKAS MAZINĀŠANAS ASPEKTI KONTROLĒJOŠO INSTITŪCIJU DARBĪBĀ”

  • PROJEKTA NORISES LAIKS: 21.12.2017 – 30.03.2019
  • PROJEKTA IZMAKSAS: 70 988 EUR
  • FINANSĒTĀJS: Valsts administrācijas skola no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” līdzekļiem
  • KONTAKTPERSONA: Liene Gātere

   

  PRETKORUPCIJAS PLĀNA IZSTRĀDE TIESU IESTĀDĒM

  • PROJEKTA NORISES LAIKS: 09.01.2018 – 30.04.2018.
  • PROJEKTA IZMAKSAS: 7800 EUR
  • FINANSĒTĀJS: Tiesu administrācija
  • KONTAKTPERSONA: Liene Gātere

   

  Noslēgtie projekti:

   

   

   

  • ATKLĀTĪBAS UN PRETKORUPCIJAS VASARAS SKOLA 2017, finansiāli atbalsta Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība, Cēsu pilsētas dome, Pasaules brīvo latviešu apvienība, Palīdzības un attīstības fonds Latvijai (LRDF) kopā ar Mantojuma fondu, Nīderlandes Karalistes vēstniecība, dalībnieku iemaksas, individuālie ziedotāji.

   

   

   

   

  • 10.Saeimas deputāta kandidātu reputācijas datu bāze “kandidatiuzdelnas.lv”, finansē Sorosa fonds – Latvija.
  • Juridiskās palīdzības un interešu aizstāvības centrs teritorijas plānošanas un būvniecības jomā, finansē Sorosa fonds – Latvija.
  • Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzraudzība, finansē Partnership for Transparency Fund.
  • Jauniešu pilsoniskās līdzdalības projekts, finansiāli atbalsta Nīderlandes vēstniecība Latvija, Fridriha Eberta fonds, Eiropas Parlamenta informācijas birojs un Eiropas Komisijas pārstāvniecība.
  • Institucionālais grants “Veicinot pozitīvas pārmaiņas: Sabiedrība par atklātību Delna darbības atbalsta programma”, finansē Sabiedrības integrācijas fonds.
  • KNAB darbības monitorings, Eiropas Komisija
  • Informācijas sniegšanas kvalitātes celšana valsts un pašvaldību iestādēs, 2002./2003.
  • sidebar

   1

   ddddddbilde

   empiric_1cpi2016

   rokas_gramata