×

TIESĪBSARGĀJOŠO IESTĀŽU UZRAUDZĪBA

KNAB UZRAUDZĪBA UN KAPACITĀTES CELŠANA

 

Delnai bijusi liela loma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izveidē un sākotnēji KNAB ir bijis galvenais Delnas valstiskais sadarbības partneris. KNAB darbība periodā no 2011-2016. gadam lika Delnai arvien vairāk ieņemt sargsuņa lomu. 2017. gadā Delna tika atjaunota KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes sastāvā un 2018. gada 22. novembrī Delnas direktore tika ievēlēta par padomes priekšsēdētāju. Šobrīd Delnai ir visaugstākais kompetences un pieredzes līmenis KNAB darbības novērošanā un izvērtēšanā.

Delnas stratēģiskie uzdevumi:

·    Sagatavot priekšlikumus turpmākai KNAB attīstībai;

·    Atbalstīt KNAB pretkorupcijas iniciatīvas;

·    Veicināt sabiedrības izpratni par lietderīgu un efektīvu KNAB darba būtisku nozīmi valsts drošības stiprināšanā;

CITU PUBLISKO INSTITŪCIJU UZRAUDZĪBA

Delna tiecas nostiprināt kompetences arī citās tiesībsargājošās jomās. Izmeklēšanas, apsūdzību izvirzīšanas un iztiesāšanas kvalitāte un savlaicīgums ir ļoti būtiski nesodāmības mazināšanai, tāpēc Delna pastāvīgi attīsta zināšanas, pievērš sabiedrības uzmanību, ar mērķi panākt vajadzīgos uzlabojumus konkrētajā jomā.

Delna līdz 2020.gadam izvirzījusi sekojošus mērķus:

• Uzlabot kriminālizmeklēšanas kvalitāti, it īpaši izmeklēšanas iestādēs;
• Panākt, ka prokuratūra un tiesa skaidro savus lēmumus sabiedrībai tiesiskā regulējuma ietvaros;
• Panākt ciešāku sadarbību ar Iekšlietu ministriju korupcijas mazināšanā iekšlietu sistēmā;
• Pilnveidot naudas “atmazgāšanas” un terorisma novēršanas tiesisko regulējumu un uzraudzību;
• Uzlabot tiesu darbu un iestāties par tiesnešu atbildību par atklātām un no korupcijas brīvām tiesām, vienlaikus ievērojot lietas dalībnieku tiesības un intereses;
• Panākt visu tiesu nolēmumu publicēšanu internetā, kas pasludināti atklātos tiesu procesos;
• Panākt notiesāto vārdu publicēšanu pēc tiesas nolēmumu spēkā stāšanās visos publicētajos tiesu kriminālprocesu nolēmumos, kas pasludināti atklātos tiesu procesos.

 

TIESĪBSARGĀJOŠO INSTITŪCIJU KAPACITĀTES CELŠANA – DELNAS PAVEIKTAIS NO 2016. GADA

  • 2019. gadā martā un aprīlī Delna sniedza pro bono atbalstu Valsts kancelejai un Valsts administrācijas skolai projektā “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” un iesaistījās mācību organizēšanā un moderēšanā valsts pārvaldes darbiniekiem par darbu ar trauksmes cēlēju ziņojumiem.
  • 2018. un 2019. gadā Delna kopā ar ekspertiem no Latvijas juristu apvienības, Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Republikas Prokuratūras apmācīja tiesībsargājošo iestāžu darbiniekus par korupcijas, ēnu ekonomikas un naudas atmazgāšanas izmeklēšanu. Mācības notika Valsts administrācijas skolas mācību moduļa Korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas aspekti kontrolējošo institūciju darbībā” ietvaros.
  • 2018. gadā Delna izstrādāja korupcijas risku novēršanas plānu rajona, apgabala un zemesgrāmatu tiesām, Tiesu administrācijas iepirkuma ietvaros.
  • 2017. gadā Delna konsultēja Valsts administrācijas skolu mācību moduļu izvēlē projektā “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”.

.

 

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52