×

TRAUKSMES CELŠANA

.

Delnas Trauksmes celšanas centrs jau vairāk nekā 16 gadus strādā ar trauksmes cēlējiem un ziņotājiem – gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem, kas vēlas ziņot par korupciju vai pārkāpumiem. Katru gadu mēs saņemam vairākus desmitus ziņojumu un ikvienam sniedzam konsultācijas un atbalstu.

Delnas eksperti uzklausa katru gadījumu, rūpīgi analizē saņemto informāciju un sniedz atbalstu, ievērojot konfidencialitātes principu. Savu iespēju un kompetences robežās sniedzam konsultācijas, palīdzam ar publicitāti, virzām lietu tālāk vai piesaistām neatkarīgus juristus. Delna neatklāj trauksmes cēlēju identitāti.

KĀPĒC CELT TRAUKSMI UN ZIŅOT?

Ikviens var vērsties Delnas Trauksmes celšanas centrā un ziņot par pārkāpumiem, ar kuriem saskaras:

– korupcija un krāpšana,

– kaitējums sabiedrībai, veselībai vai videi,

– amatpersonu pārkāpumi.

 

Ceļot trauksmi un ziņojot par pārkāpumiem vai nejēdzībām, mēs ar tām nesamierināmies. Tā ir iespējams novērst valsts līdzekļu nelietderīgu izmantošanu un izkrāpšanu, atgūt līdzekļus, kas aizplūst krāpšanas un korupcijas shēmās, nodrošināt likuma un cilvēktiesību ievērošanu.

 

SAZINIETIES AR DELNU, JA:

– Vēlaties paziņot par iespējamu korupciju, krāpšanu, kaitējumu sabiedrībai, veselībai vai videi, vai par amatpersonu pārkāpumiem un, ja esat iespējamā pārkāpuma upuris vai liecinieks;

– Ja Jūsu darba devējs ir vērsies pret Jums ar kādām sankcijām pēc tam, kad esat cēlis trauksmi par iespējamiem pārkāpumiem savā darba vietā;

– Vēlaties saņemt atbalstu sistēmiskas korupcijas gadījumu risināšanā vai korupcijas risku novēršanā, vēršoties pie atbildīgajām amatpersonām un medijiem.

Šajos jautājumos Delnas Trauksmes celšanas centrā saņemsiet bezmaksas juridiskās konsultācijas mūsu iespēju robežās un kompetences ietvaros.

Sazinieties ar mums vai piesakieties uz klātienes konsultāciju Delnas birojā (Veru iela 6, Rīga):

– Zvanot uz Delnas trauksmes cēlēju konsultatīvo tālr. nr. 257 566 53;

– Rakstot e-pastu uz konsultacijas@delna.lv;

– Sīkāka informācija pieejama Delnas Trauksmes celšanas centra mājaslapā www.celtrauksmi.lv.

 

Vēršoties Delnas Trauksmes celšanas centrā, lūdzam ņemt vērā:

– Centra darba laiks ir daba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00;

– Klātienes konsultācijas sniedzam tikai pēc iepriekšēja pieraksta;

– Lūdzam pirmajā saziņā nesūtīt sensitīvu vai konfidenciālu informāciju. Īpaši sagatavots konsultants apstiprinās drošu komunikācijas kanālu pēc pirmā kontakta izveidošanas.

 

KAS VAR ZIŅOT VAI CELT TRAUKSMI DELNĀ

2019. gada 1. maijā ir stājies spēkā “Trauksmes celšanas likums”, kurā ir noteikts, kas ir trauksmes cēlējs, par ko var celt trauksmi un kādu atbalstu trauksmes cēlējs var saņemt. Taču situācijas ir dažādas – ne vienmēr iedzīvotājs, kurš zina par kādu iespējamu pārkāpumu, būs trauksmes cēlējs Trauksmes celšanas likuma izpratnē. Tāpēc Delna aicina ikvienu neklusēt un ziņot par pārkāpumiem Delnas Trauksmes celšanas centrā jau minētajos gadījumos.

 

KAS IR TRAUKSMES CĒLĒJS

Atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajai definīcijai, trauksmes celšana un trauksmes cēlējs ir:

– fiziska persona,

– kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm,

– persona šo informāciju uzskata par patiesu,

– informācija gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Lai garantētu Trauksmes celšanas likumā paredzēto aizsardzību ir svarīgi, ka informāciju par iespējamo pārkāpumu persona ir ieguvusi, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

 

PAR KO VAR CELT TRAUKSMI

Trauksmi var celt par šādu iespējamu pārkāpumu:

+ Amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;

+ korupciju;

+ krāpšanu;

+ publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;

+ izvairīšanos no nodokļu samaksas;

+ sabiedrības veselības apdraudējumu;

+ pārtikas drošības apdraudējumu;

+ būvniecības drošības apdraudējumu;

+ vides drošības apdraudējumu;

+ darba drošības apdraudējumu;

+ sabiedriskās kārtības apdraudējumu;

+ cilvēktiesību pārkāpumu;

+ pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;

+ pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;

+ konkurences tiesību pārkāpumu;

+ citu sabiedrības interešu apdraudējumu.

 

Kas NAV trauksmes celšana?

– Ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu vai privāttiesisku strīdu,

– Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana,

– Valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana.

Trauksmes celšana likuma izpratnē nav arī ziņošana par pārkāpumiem, kas nav saistīti ar profesionālo pieredzi. Taču Delnas Trauksmes celšanas centrā var ziņot arī šajos gadījumos – kad par pārkāpumu esat uzzinājis, neesot profesionāli saistīts.

 

TRAUKSMES CĒLĒJU AIZSARDZĪBA

Trauksmes celšanas likums paredz trauksmes cēlējam un viņa radiniekiem likumā noteiktas aizsardzības garantijas, proti, tiesības uz:

– identitātes aizsardzību;

– aizsardzību pret trauksmes celšanas dēļ radītām nelabvēlīgām sekām;

– valsts nodrošinātu juridisko palīdzību;

– atbrīvošanu no tiesāšanās izdevumu samaksas civilprocesā un valsts nodevas samaksas administratīvajā procesā tiesā;

– pagaidu aizsardzību civilprocesā un administratīvajā procesā tiesā;

– atbrīvošanu no juridiskās atbildības;

– atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu;

– konsultācijām par savu tiesību aizsardzību.

.Delna aicina vērsties Trauksmes celšanas centrā gan, lai ziņotu par pārkāpumiem, gan arī gadījumos, kad trauksmes cēlējs jau ir ziņojis un ir radušās nelabvēlīgas sekas.

 

PAPILDU ATBALSTS

Uzņēmēji un valsts iestādes var saņemt Delnas ekspertu atbalstu uzņēmuma vai iestādes iekšējo trauksmes celšanas sistēmu izveidē un pilnveidē. Delnas Alianse pret korupciju Latvijā organizē praktiskus seminārus uzņēmumu pārstāvjiem (sk. piemēru), izstrādā iekšējās sistēmas un piedāvā darbinieku apmācības, t. sk. ar interaktīvu spēli par korupcijas un citu pārkāpumu atpazīšanu.

Sazinieties Aliansi pret korupciju Latvijā, ja Jūsu uzņēmumam vai institūcijai nepieciešams atbalsts iekšējo trauksmes celšanas sistēmu izveidē vai pilnveidē, apmācībās.

 

DELNAS VEIDOTIE RESURSI PAR TRAUKSMES CELŠANU

.PAPILDU INFORMĀCIJA PAR TRAUKSMES CELŠANU

.

 

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52