• INTEGRITĀTES PAKTS

  INTEGRITĀTES PAKTS UN TĀ MĒRĶI

  Integritātes pakts ir instruments, kas radīts nolūkā novērst korupciju publiskajos iepirkumos, kas finansēti vai līdzfinansēti ar Eiropas Savienības atbalstu. Tā mērķis ir palīdzēt ietaupīt nodokļu maksātāju naudu, realizējot infrastruktūras projektus un citus sabiedriskos darbus. Integritātes pakts pēc būtības ir vienošanās starp valsts pārstāvi (piemēram, iestādi, kas organizē iepirkumu) un uzņēmumiem, kas piedalās konkursā. Parakstot Integritātes paktu puses apņemas, ka atturēsies no kukuļošanas, slepenām vienošanām un citām prettiesiskām, korupcijas riskam pakļautām darbībām. Turklāt, lai nodrošinātu efektīvu Integritātes pakta īstenošanu, kā neatņemama sastāvdaļa ir monitoringa programma, ko īsteno pilsoniskās sabiedrības organizācija.

   

  LABUMS SABIEDRĪBAI KOPUMĀ

  Integritātes pakts, realizētā projekta ietvaros, palīdz nodrošināt atklātu sadarbību starp uzņēmējiem un valsti. Monitoringu veicošajai organizācijai tiek nodrošināta pieeja visaptverošai informācijai par realizējamo projektu, palielinot publisko iepirkumu procedūru atklātību, veicinot sabiedrības uzticību valsts vai pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, padarot iepirkumu konkursus pievilcīgākus uzņēmējiem un veicinot godīgu un atklātu konkurenci.

  nmb

  STARPTAUTISKĀ PIEREDZE INTEGRITĀTES PAKTU ĪSTENOŠANĀ

  Integritātes pakti tiek īstenoti jau kopš 1990.gada un savu efektivitāti ir pierādījuši vairāk kā 15 valstīs, palīdzot sekmīgi realizēt ap 300 dažādu projektu.  Aicinām iepazīties ar starptautisko pieredzi Integritātes paktu ieviešanā, kas apkopota Delnas 2015.gada izdevumā “Integritātes paktu ieviešanas rokasgrāmata”.

  .

  PROJEKTS “INTEGRITĀTES PAKTS – EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU UZRAUDZĪBA”

  2016.gada 1.janvārī Delna sāka īstenot Eiropas Komisijas finansētu un Transparency International vadītu projektu “Integritātes pakts – Eiropas Savienības fondu uzraudzība”. Projekts tiek vienlaicīgi ieviests 11 valstīs, izmēģinot Integritātes paktu kā instrumentu ES finansēto projektu uzraudzībai. Projekta ietvaros, Delna uzraudzīs Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības “Rīgas Satiksme” projektu “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība”, kura izmaksas ir aptuveni 98 miljoni eiro.

   lflyer_1

  flyer_2

  L

  PROJEKTA “INTEGRITĀTES PAKTS – EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU UZRAUDZĪBA” ATTĪSTĪBAS GAITA

  .

  2019. GADS

  • Delna publicēja apkopojumu par Skanstes projekta iepirkumu uzraudzību.
  • Delna organizēja četru dienu vasaras skolu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem no Latvijas reģioniem par iepirkumu uzraudzību un iestāšanos par atklātību valsts un pašvaldību iestāžu darbā.
  • Delna prasīja Rīgas satiksmei atsaukt nepatiesas ziņas par Delnas darbu iepirkumu uzraudzībā.
  • Delna publicēja pārskatu par zemās grīdas tramvaju iepirkuma uzraudzību un konstatētajām problēmām.
  • Delnas eksperti piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Polijā, mācoties no nevalstiskās organizācijas Stefan Batory Foundation, kas uzrauga Polijas dzelzceļa pārbūves projektu.
  • Delna piedalījās 2019. gada 18. janvārī izveidotās iepirkumu komisijas darbā pie iepirkumu dokumentiem, tostarp lūdza Rīgas satiksmei skaidrot virkni jautājumu saistībā ar zemās grīdas tramvaju iepirkumu un specifikāciju, un sadarbojās ar ārējiem ekspertiem.
  • Delna publicēja viedokļrakstu “Uzvarēt… bez konkurences? Publisko iepirkumu līgumi un šķēršļi konkurencei Latvijā”.

  2018.GADS

  • Delna noslēdza būvprojekta iepirkuma uzraudzību, publicēja uzraudzības ziņojumu un 2018. gada 3. jūlijā organizēja preses konferenci. Preses konferencē piedalījās:
   • Dace Gaile (Iepirkumu uzraudzības birojs)
   • Jānis Veide (Delna)
   • Ingūna Kramiņa (Eiropas Komisija)
   • Rita Šaļnova (Rīgas Satiksme)
   • Klēra Martina (Transparency International)
  • 2018. gada 14. decembrī Delna nosūtīja Rīgas pilsētas būvvaldei vēstuli ar aicinājumu skaidrot, kāpēc netika rīkota sabiedriskā apspriešana pirms būvatļauju izsniegšanas projektam “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība”;
  • Delna publicēja starpposma uzraudzības ziņojumu par uzraudzības procesu no 2017. gada 19. septembra līdz 2018. gada 5. aprīlim;
  • Delna publicēja ziņojumu par pirmajiem secinājumiem iepirkumu uzraudzībā un sadarbību ar partneriem, kas ievieš integritātes paktus citviet Eiropā;
  • Delna uzraudzīja izsludināto iepirkumu “Par zemās grīdas tramvaju iepirkumu”;
  • Delna uzraudzīja izsludināto iepirkumu “Rīgas tramvaju infrastruktūras pārbūve”;
  • Delnas eksperti piedalījās Eiropas Komisijas, Transparency International sekretariāta un nacionālo nodaļu organizētos zināšanu pārneses un kapacitātes stiprināšanas pasākumos;
  • Delnas eksperti par integritātes paktu informēja Saeimas deputātus, valsts iestādes, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus un aktīvistus.

  .

  2017.GADS

  • Delna uzraudzīja atkārtoti izsludināto iepirkumu par būvprojekta izstrādi;
  • Delna papildināja ekspertu komisiju ar būvniecības speciālistiem no SIA CMB;
  • 2017.gada 12.janvārī Delna apturēja sašaurinātu pretendentu atlasi Rīgas Satiksmes izsludinātajā iepirkumā. Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) lūdza Rīgas Satiksmi (RS) pārtraukt izsludināto iepirkumu par būvprojekta izstrādi Skanstes tramvaja līnijas izbūvei. IUB rīcība bija reakcija uz Delnas 2016.gada 22.decembra iesniegumu, kurā Delna norādīja uz iepirkuma punktiem, kas ierobežoja pretendentu loku un samazināja konkurenci, kā arī lūdza veikt visas nepieciešamās pārbaudes par izvēlēto iepirkumu procedūru un nolikuma prasībām.
  • Delna publicēja starpziņojumu par uzraudzības procesu līdz 2017. gada 19. septembrim;
  • Delnas eksperti piedalījās Transparency International sekretariāta un nacionālo nodaļu organizētos zināšanu pārneses un kapacitātes stiprināšanas pasākumos;
  • Delnas eksperti par integritātes paktu informēja Saeimas deputātus, valsts iestādes, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus un aktīvistus.

  .

  2016.GADS

  • 2016.gada novembrī Sabiedrība par atklātību – Delna parakstīja Integritātes pakta līgumu ar kapitālsabiedrību “Rīgas Satiksme”.
  • 2016.gada 25.novembrī notika Integritātes pakta atklāšanas pasākums, kurā piedalījās Eiropas Komisijas pārstāve Ingūna Kramiņa, Rīgas Satiksmes projekta īstenotāji Edmunds Zivtiņš, Rita Šaļnova un Reinis Auziņš, Finanšu ministrijas pārstāve Diāna Rancāne, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Aleksandroviča, Rīgas Domes pārstāvji Rudīte Reveliņa un Armands Krūze, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) pārstāve Gundega Šulca, kā arī Delnas jurists Jānis Veide. Ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties pasākumā un uzdot jautājumus Delnai un citām iesaistītajām pusēm. Dalībnieku prezentācijas:

  l

  L

  JA ESI KONSTATĒJIS PĀRKĀPUMU PUBLISKO IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ – CEL TRAUKSMI!

   

  Finansētājs     eiropas-komisijas-logo

  .

  Projekts “Integritātes pakts – pilsoniskās kontroles mehānisms ES fondu uzraudzībai” tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

   

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    

   rokas_gramataddddddbilde

   empiric_1