×

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

1. Kas ir Integritātes pakts?

 

Integritātes pakts (turpmāk – IP) ir instruments, kas radīts nolūkā novērst korupciju publisko līgumu slēgšanā, ko finansē vai līdzfinansē ar Eiropas Savienības atbalstu. IP pēc būtības ir vienošanās starp valsts pārstāvi (piemēram, iestādi, kas organizē iepirkumu) un pretendentiem, kas piedalās konkursā. Parakstot IP puses apņemas atturēties no kukuļošanas, slepenām vienošanām un citām prettiesiskām, korupcijas riskam pakļautām darbībām. Turklāt, lai nodrošinātu efektīvu IP īstenošanu, kā neatņemama sastāvdaļa ir uzraudzības programma, ko īsteno nevalstiskā organizācija.

2. Kāpēc Delna ir piemērota Rīgas satiksmes projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” iepirkumu uzraudzībai?

 

Sabiedriskā labuma biedrība Sabiedrība par atklātību – Delna (Delna) ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International (TI) nodaļa Latvijā un darbojas kopš 1998. gada. Delna ir Latvijas vadošā nevalstiskā organizācija pretkorupcijas jomā un veic tiesību “sargsuņa” un trauksmes cēlēja lomu. Delnas mērķis ir veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas valsts pārvaldē, politikā, valsts un privātajā sektorā, kā arī personu savstarpējās attiecībās. Delnai ir pieredze un ekspertīze iepirkumu uzraudzības nodrošināšanā. 2015.gadā Delna publicēja “Integritātes paktu ieviešanas rokasgrāmatu”.

 

3. Kā notika iepirkumu uzrauga atlase?

 

2015. gada 22. maijā Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts aicināja valsts institūcijas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas izrādīt interesi un pieteikties pilotprojektā “Integrity Pacts – civil control mechanisms for safeguarding EU funds”.

Tika saņemti 56 pieteikumi: 25 no pilsoniskās sabiedrības organizācijām un 31 no valsts institūcijām. Speciāli šim nolūkam tika izveidota pieteikumu izvērtēšanas komisija, kas sastāvēja no trīs Eiropas Komisijas pārstāvjiem un diviem organizācijas Transparency International pārstāvjiem. Pilsonisko organizāciju pieteikumi tika vērtēti atsevišķi no valsts institūciju pieteikumiem.

Delna izrādīja interesi un pieteicās Integritātes pakta pilotprojektam. Par to, ka izvēlēta kāda projekta uzraudzībai, Delna uzzināja pēc pieteikumu izvērtēšanas.

 

Informācija par Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta aicinājumiem pieteikties pilotprojektam:

Informācija par vērtēšanas kritērijiem un prasībām:

 

4. Kas ir Delnas finansējuma avots?

 

Delna par projekta uzraudzību nesaņem finansējumu no valsts, Rīgas pašvaldības, Rīgas satiksmes vai Eiropas Kohēzijas fonda.

.Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts ir piešķīris 7,2 miljonus eiro sabiedriskās kontroles mehānismam Eiropas fondu aizsardzībai. Ar šī finansējuma atbalstu kopumā 11 ES dalībvalstīs līdz 2019.gada beigām tiks realizēti 19 Integritātes pakta projekti. Viens no uzraudzības projektiem tiek īstenots arī Latvijā – projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” iepirkumu uzraudzībai četru gadu periodā Eiropas Komisija piešķīrusi 356 731 eiro.

.Delna finansējumu saņem dalītos maksājumos no mātes organizācijas Transparency International, kas ir projekta “Integrity Pacts – civil control mechanisms for safeguarding EU funds” vadošā partnerorganizācija. Pirms katra maksājuma saņemšanas Delna atskaitās par paveikto un iesniedz detalizētu finanšu izlietojuma atskaiti kopā ar detalizētu nākamā perioda izmaksu plānu. Transparency International par kopējā finansējuma izlietojumu atskaitās Eiropas Komisijai.

 

5. Ko paredz līgums starp Delnu un Rīgas satiksmi un Integritātes pakts?

 

Integritātes pakts ir uzņēmumu un Rīgas satiksmes apņemšanās atturēties no prettiesiskām un koruptīvām darbībām, piedaloties projekta realizācijā. Pilsoniskās sabiedrības organizācija Delna (projekta uzraugs) uzrauga šīs apņemšanās izpildi. Funkciju veikšanai Delnai ir nodrošināta piekļuve visai ar projekta īstenošanu saistītajai informācijai. Novērotu neatbilstību gadījumā, Delna ziņo atbildīgajām institūcijām.

 

6. Kādas ir Delnas funkcijas šajā projektā?

 

Delnas pienākums ir veikt uzraudzību, kā neatkarīgam novērotājam, lai IP ietvaros noritētu atklāta sadarbība starp uzņēmējiem un valsti. IP Delnai nodrošina pieeju visaptverošai informācijai attiecībā uz realizējamo projektu, tādējādi palielinot caurredzamību publisko iepirkumu procedūrās, kā arī padarot godīgākus iepirkumu konkursus ar atklātu konkurenci iespējami daudziem uzņēmējiem.

 

7. Kas ir atbildīgs par tramvaja sliežu ceļa izvēli?

 

Lēmums par tramvaja līnijas atrašanās vietu ir Rīgas pašvaldības kompetencē. Delnas, kā uzrauga, funkcija ir uzraudzīt to projektu, par kuru sabiedrība un Rīgas dome būs vienojusies, neatkarīgi no tramvaja līnijas atrašanās vietas. Delnas pilnvaras neaptver tramvaja sliežu ceļa izvēli, bet ir ierobežotas līdz piešķirtā finansējuma izlietojuma un projekta ieviešanas gaitas uzraudzībai.

 

8. Ko sabiedrība iegūst no Integritātes pakta?

 

Integritātes pakti tiek īstenoti jau kopš 1990.gada un savu efektivitāti pierādījuši vairāk nekā 15 valstīs, palīdzot sekmīgi realizēt ap 300 dažādus projektus. Integritātes pakta mērķis ir palīdzēt ietaupīt nodokļu maksātāju naudu, realizējot infrastruktūras projektus un citus sabiedriskos darbus. Citu dalībvalstu pieredze Integritātes paktu ieviešanā liecina, ka šādi cenas samazinājums kopējām projekta izmaksām var sasniegt līdz pat 30%.

 

9.Vai Integritātes pakta projekts ir izšķirošs Delnas pastāvēšanai?

 

Delna ir pateicīga, ka Eiropas Komisija tai uzticējusi tik milzīga un komplicēta projekta uzraudzību. Integritātes pakta projekts ir nozīmīgs, gan Delnai, gan Transparency International, bet tas nav vienīgais projekts, kuru Delna īsteno un īstenos. Ar pārējiem Delnas īstenotajiem projektiem var iepazīties šeit: https://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/projekti/

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52