×

IP DOKUMENTI

Dokumenti:

  • Līgums par projekta īstenošanas uzraudzību (Delna – Rīgas Satiksme)
  • RP SIA “Rīgas satiksme” iesniegtais papildinātais Kohēzijas fonda lielā projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” (Projekts) iesniegums ar pielikumiem, kuros ir dzēsta komercnoslēpumu saturoša informācija, aizstājot to ar [ ], un bez 4.papildinājuma, 3., 9., 19., 26. un 29.pielikuma, kurus iesniedzējs norādījis kā nepublicējamus.
  • CFLA iesniegtā projekta dokumenti (Rīga) RP SIA “Rīgas satiksme”  iesniegtais Kohēzijas fonda lielā projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” (Projekts) iesniegums ar pielikumiem, kuros ir dzēsta komercnoslēpumu saturoša informācija, aizstājot to ar [ ], bez Projekta 4.papildinājuma (Izmaksu un ieguvumu analīzes modelis), Projekta 3.pielikuma (Projekta budžeta kopsavilkums), Projekta  9. un 19.pielikumiem (JASPERS Action Completion Note – Trešās personas atzinums par Projektu, ko  nevar publiskot bez atzinuma autora atļaujas) un 26.pielikuma (Projekta iesniegumu angļu valodā), jo šie pielikumi satur komercnoslēpumu.Komercnoslēpumu saturošā  informācija nav publiskojama, jo, kā norāda RP SIA “Rīgas satiksme”, tā satur ziņas par uzņēmuma finanšu rādītājiem un pakalpojumu cenu veidošanos, nākotnes prognozēm un darījumu partneru finanšu datus, kā arī tirgus izpētes un izziņas rezultātā iegūto informāciju. Tās izpaušana, RP SIA “Rīgas satiksme” uzskatā, var negatīvi ietekmēt RP SIA “Rīgas satiksme” finansiālās intereses, paredzēto Projekta realizāciju, kā arī potenciālo piegādātāju rīcību  un cenu veidošanu.
  • Līgums par Eiropas Savienības fonda lielā projekta īstenošanu (Rīga). Delnas un RP SIA “Rīgas satiksme” sadarbība minēta vispārējo noteikumu 3. daļā.

 

“Rīgas satiksme” iepirkumi:

 

Būvatļaujas:

 

Normatīvie akti:

 

Prezentācijas:

 

Noderīga informācija:

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52