×

Jaunumi

INTEGRITĀTES PAKTS – INSTRUMENTS KORUPCIJAS NOVĒRŠANĀ

INTEGRITĀTES PAKTS – INSTRUMENTS KORUPCIJAS NOVĒRŠANĀ

Korupcija spēj aizēnot valsts tēlu, kavēt tās ekonomisko attīstību, negatīvi ietekmēt iedzīvotāju labklājību, raisīt sabiedrības neapmierinātību un kopumā novājināt valsti. Apskatot dažādas jomas, vislielākie korupcijas riski ir konstatēti tieši publisko iepirkumu jomā, īstenojot Eiropas Savienības (ES) fondu īstenotos projektus.1 Integritātes pakts ir instruments korupcijas novēršanā, kas dod iespēju dažādām iestādēm sadarboties ar pilsonisko sabiedrību un ...

Publicēts 11/10/2021
LOBĒŠANA – IESPĒJA PIEŅEMT KVALITATĪVUS UN SABIEDRĪBAS INTERESĒS BALSTĪTUS LĒMUMUS

LOBĒŠANA – IESPĒJA PIEŅEMT KVALITATĪVUS UN SABIEDRĪBAS INTERESĒS BALSTĪTUS LĒMUMUS

Lēmumu pieņemšanas procesā būtiska loma ir atklātībai. Politikai un lēmumu pieņemšanai kļūstot aizvien sarežģītākai, ir palielinājusies nepieciešamība pēc kvalitatīvas informācijas pieejamības lēmumu pieņēmējiem. Vienlīdz svarīgi ir sniegt interešu grupām vienlīdzīgas iespējas piekļūt ievēlētajām amatpersonām. Lai to nodrošinātu, svarīgs ir interešu pārstāvības jeb lobēšanas regulējums. “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir veikusi ne mazums aktivitāšu ...

Publicēts 11/10/2021
LATVIJAS REZULTĀTI KORUPCIJAS INDEKSOS JOPROJĀM VĀJI

LATVIJAS REZULTĀTI KORUPCIJAS INDEKSOS JOPROJĀM VĀJI

Korupcijas negatīvi ietekmē ikvienu Latvijas iedzīvotāju, demokrātijas kvalitāti un arī valsts drošību. Lai apzinātu korupcijas izplatību valstī, būtiski ir izprast sabiedrības korupcijas uztveri un ekspertu redzējumu par tās apmēriem, iegūt datos un faktos balstītu informāciju. “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) korupcijas analizē izmanto starptautiski plaši lietotus un izmantotus korupcijas indeksus – Korupcijas uztveres indeksu ...

Publicēts 11/10/2021
TRAUKSMES CELŠANA – NESAMIERINĀŠANĀS AR PĀRKĀPUMIEM DARBA VIETĀ

TRAUKSMES CELŠANA – NESAMIERINĀŠANĀS AR PĀRKĀPUMIEM DARBA VIETĀ

Ko iesākt, ja pildot darba pienākumus vai dibinot darba tiesiskās attiecības persona pamana pārkāpumus, kas var kaitēt sabiedrības interesēm? “Sabiedrībai par atklātību – Delna” (Delna) ir atbilde – neklusēt un celt trauksmi! 2019. gada 1. maijā Latvijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums, kura mērķis ir motivēt un iedrošināt cilvēkus ziņot par pārkāpumiem, kas var apdraudēt ...

Publicēts 11/10/2021
DELNA VEICINA DIGITĀLO RĪKU IZSTRĀDI CĪŅAI AR KORUPCIJU

DELNA VEICINA DIGITĀLO RĪKU IZSTRĀDI CĪŅAI AR KORUPCIJU

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” sadarbībā ar Igaunijas partneri – Transparency International Igaunijas nodaļu un Zviedrijas partneri Open Knowledge Sweden uzsāk jaunu projektu “Digitālo rīku izmantošana korupcijas apkarošanai Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā”. Projekta, ko finansē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, mērķis ir veicināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību būtisku pretkorupcijas datu atklāšanā un digitālo ...

Publicēts 09/10/2021
VAKANCE DELNĀ – PROJEKTU VADĪTĀJS

VAKANCE DELNĀ – PROJEKTU VADĪTĀJS

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas “Transparency International” Latvijas nodaļa. Delna jau vairāk nekā 23 gadus iestājas par atklātību, sniedz atbalstu korupcijas upuriem, uzrauga publiskos iepirkumus un sniedz ekspertīzi lēmumu pieņēmējiem. Lai stiprinātu Delnas spējas iestāties pret korupciju, meklējam motivētu kolēģi! Delna aicina darbā projektu vadītāju ar specializāciju komunikācijā un jaunu projektu ...

Publicēts 04/10/2021
KAS 13. SAEIMAI IR JĀPAVEIC LĪDZ SASAUKUMA BEIGĀM?

KAS 13. SAEIMAI IR JĀPAVEIC LĪDZ SASAUKUMA BEIGĀM?

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) regulāri apkopo un analizē Saeimas paveiktos darbus korupcijas mazināšanai, atklātības un labas pārvaldības veicināšanai. 13. Saeimas pēdējā darba gadā 2021. gada 20. augustā sarunu festivālā “LAMPA” organizējām publisku diskusiju “Ko ir paveikusi 13. Saeima?” ar mērķi noskaidrot, ko deputāti šī sasaukuma laikā ir paveikuši un kas vēl ir jāpaveic. ...

Publicēts 28/09/2021
DELNA RĪKO STRATĒĢISKO PRETKORUPCIJAS SEMINĀRU

DELNA RĪKO STRATĒĢISKO PRETKORUPCIJAS SEMINĀRU

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) 2021. gada 8. oktobrī rīko stratēģisko pretkorupcijas semināru par pretkorupcijas, atklātības un pilsoniskās līdzdalības aktualitātēm. Semināra laikā plānojam runāt arī par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Pretkorupcijas pasākumu plānā 2021-2024 iekļautajām aktivitātēm un sabiedrības iespējām līdzdarboties korupcijas novēršanā un apkarošanā.  Pulcēsimies Jūrmalas pilsētas muzeja Kamīnzālē un runāsim par ...

Publicēts 24/09/2021
KOPSAVILKUMS: LATVIJAS UZŅĒMUMU ATKLĀTĪBA UN PRAKSE PRETKORUPCIJAS DATU ATKLĀŠANĀ

KOPSAVILKUMS: LATVIJAS UZŅĒMUMU ATKLĀTĪBA UN PRAKSE PRETKORUPCIJAS DATU ATKLĀŠANĀ

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2021. gada 21. augustā sarunu festivālā “LAMPA” organizēja publisku diskusiju “Kāpēc uzņēmumam būt atklātam?”. Diskusijas laikā eksperti apsprieda esošās pretkorupcijas datu publiskošanas prakses Latvijas uzņēmumos, skaidroja iemeslus, kāpēc uzņēmumi izvairās no informācijas izpaušanas un uzsvēra biznesa atklātības nozīmību uzņēmējvides attīstībā. Pētījumi liecina, ka vairums uzņēmumu visā pasaulē savas darbošanās laikā ...

Publicēts 23/09/2021
KOPSAVILKUMS: SKAIDROJAM SABIEDRĪBAS ZEMO UZTICĪBU VALSTS PĀRVALDEI LATVIJĀ

KOPSAVILKUMS: SKAIDROJAM SABIEDRĪBAS ZEMO UZTICĪBU VALSTS PĀRVALDEI LATVIJĀ

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) un ASV vēstniecība Latvijā 2021. gada 10. septembrī rīkoja tiešsaistē apaļā galda ekspertu forumu un publisku diskusiju “Kā veicināt sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldei Latvijā”. Šī ir trešā apaļā galda tikšanās četru pasākumu sērijā, kas veltīta Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un Latvijas progresam korupcijas novēršanā un atklātības veicināšanā. Latvijā sabiedrības ...

Publicēts 23/09/2021
  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52