×

Jaunumi

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA VĒLAS BŪTISKI SAMAZINĀT SABIEDRĪBAS IESPĒJAS IESAISTĪTIES CĪŅĀ PRET KORUPCIJU

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA VĒLAS BŪTISKI SAMAZINĀT SABIEDRĪBAS IESPĒJAS IESAISTĪTIES CĪŅĀ PRET KORUPCIJU

Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ieskatā jaunākais Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedums rada nopietnus draudus Eiropas un Latvijas ilggadējiem centieniem izstrādāt kvalitatīvu un efektīvu patieso labuma guvēju reģistru, lai sekmētu cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. EST 2022. gada 22. novembrī pieņēma spriedumu apvienotajās lietās C-37/20 un C-601/20, atzīstot par spēkā ...

Publicēts 24/11/2022
DELNA SŪTA TREŠO VĒSTULI DAUGAVPILS DOMEI PAR PIEMINEKĻU DEMONTĀŽU

DELNA SŪTA TREŠO VĒSTULI DAUGAVPILS DOMEI PAR PIEMINEKĻU DEMONTĀŽU

Delna nosūta trešo vēstuli Daugavpils pilsētas pašvaldībai ar lūgumu skaidrot pieminekļa demontāžas organizēšanu.   PAR NEPIECIEŠAMIEM PRECIZĒJUMIEM PAR PADOMJU UN NACISTISKO REŽĪMU SLAVINOŠU PIEMINEKĻU DEMONTĀŽAS ORGANIZĒŠANU DAUGAVPILĪ Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) 2022. gada 15. novembrī saņēma Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) atbildi uz Delnas 2022. gada 4. novembra vēstuli. Vēstulē pašvaldība norāda: Uzņēmums, kurš faktiski veica pieminekļu ...

Publicēts 21/11/2022
PUBLISKA DISKUSIJA: INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PUBLISKA DISKUSIJA: INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aicina piedalīties tiešsaistes ekspertu forumā un apaļā galda diskusijā “Informācijas atklātība un personas datu aizsardzība”. Pasākums notiek 2022. gada 25. novembrī plkst. 10.00 – 12.00 (Rīgas laiks) konferenču platformā Zoom (ar iepriekšēju reģistrāciju šeit ->) un Delnas Facebook kontā. Šis ir noslēdzošais pasākums četru pasākumu sērijā 2022. gadā, kas ...

Publicēts 11/11/2022
KOPSAVILKUMS: JĀATSĀK DISKUSIJAS SAEIMĀ PAR VALSTS PĀRVALDĒ NODARBINĀTO ATLĪDZĪBAS PUBLISKOŠANU

KOPSAVILKUMS: JĀATSĀK DISKUSIJAS SAEIMĀ PAR VALSTS PĀRVALDĒ NODARBINĀTO ATLĪDZĪBAS PUBLISKOŠANU

Kā salāgot privātumu ar atklātību? Tā varētu raksturot dilemmu diskusijā par pašvaldību un valsts pārvaldē strādājošo atalgojuma publiskošanu. Savulaik Saeima jau pieņēma likumu, kas paredzēja, ka valsts un pašvaldību darbinieku algām ir jābūt publiskām. Tomēr pēc tam, kad divu augstskolu – Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes – mācībspēki vērsās tiesā, sūdzoties par privātās ...

Publicēts 10/11/2022
DELNA TURPINA UZDOT JAUTĀJUMUS DAUGAVPILS DOMEI PAR PIEMINEKĻU DEMONTĀŽU

DELNA TURPINA UZDOT JAUTĀJUMUS DAUGAVPILS DOMEI PAR PIEMINEKĻU DEMONTĀŽU

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna), sekojot līdzi aktuālajiem notikumiem par padomju un nacistisko režīmu slavinošu pieminekļu demontāžas organizēšanu Daugavpilī, 31.10.2022. nosūtīja vēstuli ar virkni jautājumiem Daugavpils pilsētas pašvaldībai. Delna saņēma pašvaldības atbildi 03.11.2022, taču, ievērojot, ka pašvaldība pēc būtības nesniedza atbildi uz vairākiem Delnas uzdotajiem jautājumiem, Delna atkārtoti 04.11.2022. ir lūgusi pašvaldībai sniegt informāciju par ...

Publicēts 04/11/2022
DELNA AICINA PUBLISKOT ATLĪDZĪBU VALSTS PĀRVALDĒ

DELNA AICINA PUBLISKOT ATLĪDZĪBU VALSTS PĀRVALDĒ

Šobrīd netiek publiskota amatpersonu un darbinieku saņemtā atlīdzība un tādējādi ir ievērojami vājināts valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojuma atklātības līmenis un sabiedriskās kontroles mehānisms. Lai meklētu risinājumus un turpmāk nodrošinātu iespēju sabiedrībai, pētniekiem un medijiem sekot līdzi amatpersonu un darbinieku nodarbinātības un atlīdzības jautājumiem, “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) rīko tiešsaistes ekspertu forumu un ...

Publicēts 03/11/2022
VĒSTULE DAUGAVPILS DOMEI PAR PIEMINEKĻU DEMONTĀŽAS ORGANIZĒŠANU

VĒSTULE DAUGAVPILS DOMEI PAR PIEMINEKĻU DEMONTĀŽAS ORGANIZĒŠANU

“Sabiedrība par atklātību – Delna” ir nosūtījusi vēstuli Daugavpils pilsētas pašvaldībai   PAR PADOMJU UN NACISTISKO REŽĪMU SLAVINOŠU PIEMINEKĻU DEMONTĀŽAS ORGANIZĒŠANU DAUGAVPILĪ Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) redzes lokā ir nonācis Daugavpils pilsētas pašvaldības rīkotais iepirkums “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un demontāžas darbu veikšana” Nr. DPP 2022/124 (turpmāk – iepirkums). 2022. gada 16. jūnijā Saeima ...

Publicēts 31/10/2022
DELNA PĒTA: KĀ PARTIJU BIEDRI IESAISTĀS PARTIJU DARBĀ

DELNA PĒTA: KĀ PARTIJU BIEDRI IESAISTĀS PARTIJU DARBĀ

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna), lai veicinātu pilsoniskas līdzdalības iespējas, vēlas palielināt plašākas sabiedrības izpratni par partiju iekšējiem procesiem un padarīt partiju darbu atklātāku. Ar mērķi izzināt partiju biedru motivāciju iesaistīties organizācijā un to līdzdalības paradumus, Delna 2022. gada septembrī veica partiju biedru aptauju. Dalība partijās ir viens no pilsoniskās līdzdalības veidiem, taču Latvijā iedzīvotāju ...

Publicēts 31/10/2022
VALSTS BUDŽETA VEIDOŠANA – AUGSTSKOLU LIKUMA GADĪJUMS

VALSTS BUDŽETA VEIDOŠANA – AUGSTSKOLU LIKUMA GADĪJUMS

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) norāda – normatīvo aktu ievērošana Latvijas valsts budžeta sagatavošanas procesā bijusi problemātiska. Viens no piemēriem normatīvo aktu neievērošanai ir ilggadējā atsevišķu Augstskolu likuma normu neievērošana attiecībā uz tēriņiem, kas jāparedz budžeta projektā. Normas neievērošana jau teju 10 gadus bijusi par pamatu studentu protestiem. “Iezīmēts” finansējuma palielinājums – Satversmes tiesas spriedums Augstskolu ...

Publicēts 29/10/2022
LIKUMA IEVĒROŠANA BUDŽETA VEIDOŠANĀ – VADLĪNIJAS NOZARU ORGANIZĀCIJĀM

LIKUMA IEVĒROŠANA BUDŽETA VEIDOŠANĀ – VADLĪNIJAS NOZARU ORGANIZĀCIJĀM

Ik gadu valsts budžeta veidošanas process ir saistīts arī ar vairāku sabiedrības grupu neapmierinātību, ka to intereses netiek ņemtas vērā. Nereti šīs situācijas saistītas ar apstākļiem, kad Saeima jau likumā noteikusi Ministru kabinetam pienākumu budžeta projektā paredzēt konkrētu finansējumu, taču šīs normas joprojām netiek respektētas. “Sabiedrības par atklātību – Delna” (Delna) ieskatā situācija, kad Ministru kabinets ...

Publicēts 29/10/2022
  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52