×

Jaunumi

KOPSAVILKUMS: LIELĀKA ATKLĀTĪBA PAŠVALDĪBĀS PUBLISKAJOS IEPIRKUMOS

KOPSAVILKUMS: LIELĀKA ATKLĀTĪBA PAŠVALDĪBĀS PUBLISKAJOS IEPIRKUMOS

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2022. gada 10. jūnijā rīkoja ekspertu forumu un tiešsaistes diskusiju par publiski pieejamo informāciju publisko iepirkumu jomā pašvaldībās, lai  veicinātu pašvaldību apņemšanos palielināt atklātību. Dati liecina, ka 2021. gadā 1,5 miljards eiro jeb 40% no visiem publiskajiem iepirkumiem bija pašvaldībās, turklāt Delnas 2021. gadā veiktā pilotpētījuma “Pašvaldību atklātības indekss” ...

Publicēts 01/09/2022
LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS PIEVIENOJAS NULLES TOLERANCEI PRET KORUPCIJU

LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS PIEVIENOJAS NULLES TOLERANCEI PRET KORUPCIJU

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) pievienojies iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”,  kā arī atbalsta tās mērķi padarīt uzņēmējdarbības vidi Latvijā atklātāku, drošāku un atbildīgāku. Līdz ar pievienošanus Delnas inciatīvai, LAU apņemas arī turpmāk ieviest un sekmēt atklātības principus, īstenot pretkorupcijas politikas un procedūru ieviešanu, publiskošanu uzņēmumā, kā arī uzņēmējdarbības vidē kopumā. LAU kopš 2019.gada ir ...

Publicēts 30/08/2022
NOTIKUSI DARBNĪCA “KAS KANDIDĒ SAEIMAS VĒLĒŠANĀS?”

NOTIKUSI DARBNĪCA “KAS KANDIDĒ SAEIMAS VĒLĒŠANĀS?”

2022. gada 25. augustā notika praktiska darbnīca “Kas kandidē Saeimas vēlēšanās?”, kurā eksperti (pētnieki, žurnālisti, datu analītiķi, studenti u.c.), izmantojot publiski pieejamo informāciju, pēc savas izvēles veidoja deputātu kandidātu profilus. Darbnīcu organizēja “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB), un tās mērķis bija izstrādāt materiālus, lai vēlētāji varētu ...

Publicēts 29/08/2022
VALDĪBAS VEIKTO PASĀKUMU IETEKME UZ ATKLĀTĪBU COVID-19 LAIKĀ

VALDĪBAS VEIKTO PASĀKUMU IETEKME UZ ATKLĀTĪBU COVID-19 LAIKĀ

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) publicē otro izvērtējumu par valdības veikto pasākumu ietekmi uz atklātību Covid-19 pandēmijas laikā. Izvērtējums ir turpinājums 2021. gada jūnijā publicētajam ziņojumam. Jaunākajā ziņojumā vērtēts, vai 2021. gadā identificētās problēmas joprojām saglabā aktualitāti, kā arī izcelti izaicinājumi un turpmākie soļi lēmumu pieņemšanas un krīzes vadības procesa uzlabošanai. Lielāka uzmanība veltīta ...

Publicēts 15/08/2022
VĒLIES IEPAZĪT DEPUTĀTU KANDIDĀTUS? PIEDALIES PRAKTISKĀ DARBNĪCĀ

VĒLIES IEPAZĪT DEPUTĀTU KANDIDĀTUS? PIEDALIES PRAKTISKĀ DARBNĪCĀ

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) aicina interesentus piedalīties praktiskā tiešsaistes darbnīcā, lai, izmantojot publiski pieejamo informāciju un datus, apkopotu informāciju par daļu no 14. Saeimas deputātu kandidātiem no visiem 19 sarakstiem. Praktiskā darbnīca notiek tiešsaistē ceturdien, 2022. gada 25. augustā plkst. 9.00–15.00. Reģistrēšanās līdz 23. augustam -> ...

Publicēts 12/08/2022
MAZINI KORUPCIJU – NEKLUSĒ!

MAZINI KORUPCIJU – NEKLUSĒ!

Saskaroties ar korupciju valstī, var rasties priekšstats, ka iedzīvotājam to nav iespējams ietekmēt un apturēt. Tā nav tiesa! Cīņā ar korupciju būtiska loma ir tieši sabiedrības – mūsu ikviena iesaistei. Pastāv virkne mehānismu, kā iedzīvotāji var pievērst atbildīgo iestāžu uzmanību ar korupciju saistītām problēmām. Būtiski tos apzināties, lai zinātu, kā rīkoties konkrētajā situācijā. Rakstā sīkāk aplūkojam ...

Publicēts 12/08/2022
DEPUTĀTU KANDIDĀTU INFORMĀCIJA PARTIJU MĀJASLAPĀS

DEPUTĀTU KANDIDĀTU INFORMĀCIJA PARTIJU MĀJASLAPĀS

Lai Latvijā veidotu atbildīgu un atklātu politisko sistēmu un veicinātu partiju un to apvienību komunikāciju ar vēlētājiem, “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aicina partijas un partiju apvienības pilnveidot mājaslapas, lai iedzīvotāji pirms Saeimas vēlēšanām varētu iepazīties gan ar vispārīgu informāciju par partiju vai partiju apvienību kopumā, gan saņemto finansējumu  un deputātu kandidātiem. Delna ir izveidojusi ...

Publicēts 10/08/2022
IESAISTIES DELNAS CĪŅĀ PAR ATKLĀTĪBU, ATBALSTOT TĀS INICIATĪVAS PORTĀLĀ MANABALSS.LV

IESAISTIES DELNAS CĪŅĀ PAR ATKLĀTĪBU, ATBALSTOT TĀS INICIATĪVAS PORTĀLĀ MANABALSS.LV

Mūsu ikviena iesaiste ir būtisks instruments cīņā pret korupciju. Līdzdalības platforma Manabalss dod iespēju ikvienam iedzīvotājam iesniegt priekšlikumus, lai panāktu konkrētas izmaiņas normatīvajos aktos un iniciētu jaunu normatīvo aktu izstrādi. “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) jau iepriekš guvusi pozitīvu pieredzi, izveidojot iniciatīvas tiesību aktu grozījumiem ar mērķi mazināt korupciju un veidot atklātāku politisko vidi. Piedāvājam ...

Publicēts 10/08/2022
DELNAS DALĪBA PIEMINEKĻA PADOMJU ARMIJAS KARAVĪRIEM DEMONTĀŽAS ORGANIZĒŠANAS UZRAUDZĪBĀ

DELNAS DALĪBA PIEMINEKĻA PADOMJU ARMIJAS KARAVĪRIEM DEMONTĀŽAS ORGANIZĒŠANAS UZRAUDZĪBĀ

DELNAS DALĪBA RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DARBA GRUPĀ PIEMINEKĻA PADOMJU ARMIJAS KARAVĪRIEM DEMONTĀŽAI “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir iesaistījusies Uzvaras parka pieminekļa Padomju armijas karavīriem demontāžas procesa uzraudzīšanas darbā, lai sekmētu labas pārvaldības principu ievērošanu, korupcijas un interešu konflikta novēršanu un godprātību pasūtītāja, izpildītāja un citu iesaistīto pušu sadarbībā un darbā. Delna piedalās darba grupā, kas izveidota, ...

Publicēts 04/08/2022
PAŠVALDĪBU ATKLĀTĪBAS INDEKSS 2022

PAŠVALDĪBU ATKLĀTĪBAS INDEKSS 2022

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir veikusi atkārtotu izvērtējumu par atklātības līmeni Latvijas pašvaldību mājaslapās gadu pēc administratīvi teritoriālās reformas. Izvērtējums ir daļa no Delnas darba pašvaldību atklātības un atbildības veicināšanā un 2021. gadā veiktā pilotpētījuma “Pašvaldību atklātības indekss” turpinājums. Strādājot pie atkārtotā izvērtējuma, Delna pilnveidoja iepriekšējā pētījuma metodoloģiju, iesaistot privātā, valsts un pašvaldību sektora ...

Publicēts 22/07/2022
  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52