×

Interešu aizstāvība un stratēģiskā juridiskā palīdzība

Projekta pilns nosaukums ir “Interešu aizstāvība un stratēģiskā juridiskā palīdzība korupcijas novēršanai un tiesiskuma stiprināšanai”. Mērķis ir korupcijas ierobežošana, attīstot Delnas Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centra (turpmāk arī – ALAC) darbību, caur sabiedriski nozīmīgas tiesu prakses rašanās veicināšanu un identificēto nepilnību novēršanu normatīvajā regulējumā.

Projekts paredz iedrošināt un palīdzēt iedzīvotājiem iestāties pret korupciju, sniegt juridisku atbalstu stratēģiskās tiesvedībās, un, pamatojoties uz gūto pieredzi, veicināt tiesiskuma stiprināšanu un pretkorupcijas normatīvā ietvara uzlabošanu.

Divi galvenie darbības virzieni:

Projekta  ietvaros Interešu aizstāvības un juridiskā atbalsta centrs (ALAC) turpinās sniegt juridisko atbalstu iesāktajās stratēģiskajās tiesvedībās, un iedrošinās un palīdzēs cilvēkiem izmantot normatīvajos aktos paredzētās tiesības apstrīdēt institūciju lēmumus teritorijas plānošanas un būvniecības jomā, kas saistītas ar korupciju vai aizdomām par korupciju. Delna arī  līdzdarbosies jaunā Būvniecības likuma,  Aizsargjoslu likuma grozījumu, attīstības plānošanu regulējošo Ministru kabineta noteikumu un citu būtisku jomas normatīvo aktu izstrādē.

Projekta ietvaros Delna veiks pētījumu par trauksmes cēlēju aizsardzības tiesisko ietvaru Latvijā un tā atbilstību starptautiskajiem labās prakses principiem. Pamatojoties uz pētījumā secināto, Delna viecinās trauksmes cēlēju aizsardzības mehānismu stiprināšanu, kā arī sniegs atbalstu trauksmes cēlējiem lietās, kas saistītas ar koruptīviem nodarījumiem. Ar informatīvu materiālu palīdzību Delna arī veicinās sabiedrības informētību par trauksmes cēlēju nozīmi, īpaši koruptīvu  nodarījumu atklāšanā.

.

 
.
.

.Lai uzzinātu vairāk par juridiskās palīdzības saņemšanas kritērijiem un iespējām, lūdzam, skatīties sadaļā Juridiskā palīdzība iedzīvotājiem (spiest šeit).

.
.
 

Projektu “Interešu aizstāvība un stratēģiskā juridiskā palīdzība korupcijas novēršanai un tiesiskuma stiprināšanai” finansiāli atbalsta Sorosa fonds – Latvija „Tiesiska valsts” programmas ietvaros. Plašāka informācija par Sorosa fonda – Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv.

 

.
  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52