×

ZIEDOT

PALĪDZI DELNAI APTURĒT KORUPCIJU!

 

Atbalstot Delnas darbu, Tu palīdzēsi mazināt korupciju un veidot atklātāku un attīstītāku Latviju. Katrs ziedojums dod Delnas komandai iespēju izgaismot nelikumības un sliktu pārvaldību, sniegt neatkarīgu atbalstu trauksmes cēlējiem un mazināt toleranci pret korupciju Latvijā.

KL

KĀ ZIEDOT DELNAI:

.

 • ar PayPal interneta pārskaitījumu

 

Lai veiktu ziedojumu, spied uz pogas ‘Donate’! Adrese ziedojumu pārskaitīšanai PayPal sistēmā ir ti@delna.lv.

.

 • ar bankas karti

.Lai veiktu ziedojumu, klikšķini uz pogas “Donate” un izvēlies “Donate with a credit card”.

.

 • ar internetbankas pārskaitījumu uz Delnas “Atbalsta fonda” bankas kontu

.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”

Reģistrācijas Nr. 40008037054
Juridiskā adrese: Citadeles iela 8, Rīga, LV 1010

.

•Bankas nosaukums: AS SEB banka

Konts: LV34UNLA0050022979830
Adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076
Bankas BIC/SWIFT kods: UNLALV2X

.

•Bankas nosaukums: AS Swedbank

Konts: LV31HABA0552044267218

Adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, Latvija

Bankas BIC/SWIFT kods: HABALV22

 

 • ar fiksētu ikmēneša pārskaitījumu Delnas “Atbalsta fondā”, izmantojot bankas piedāvāto regulāro maksājumu

kl

KĀPĒC ZIEDOT DELNAI?

 

Delna pavada daudz laika pro bono darbā, reaģējot uz aktuāliem notikumiem – Saeimas komisiju un darba grupu sēdēs, medijos, tiesvedībās u.c. Delna pamatā finansējumu iegūst no fondiem un organizācijām, uzvarot projektu konkursos. Līgumos paredzēts, ka šie līdzekļi ir izlietojami tikai konkrēto projektu veikšanai, nevis Delnas pro bono darbam. Aktīvs un plašs Delnas pro bono darbs ir iespējams pateicoties ziedojumiem Delnas Atbalsta fondā.

.

Delna pieņem ziedojumus gan naudas, gan citā veidā (graudā, brīvprātīgo darbu). Varat ziedot gan Delnas vispārīgajiem mērķiem, gan  sazinoties ar Delnas biroju, konkrētam šobrīd īstenotam projektam. Ja atsūtīsiet mums savu kontaktinformāciju, mēs atskaitīsimies par tieši Jūsu ziedojuma izlietojumu.

.

Uzzini, kā Delna izlietoja ziedojumus pēdējā gada laikā.

Uzzini, ko Delna paveica 2018. gadā. 

.

DELNAS NEATKARĪBA

.

Atbilstoši Delnas ziedojumu pieņemšanas vadlīnijām, pieņemam ziedojumus tikai no uzņēmumiem ar labu reputāciju un tos izlietojam organizācijas mērķu sasniegšanai. Neviens ziedojums, neatkarīgi no tā apmēra, nemazina Delnas neatkarību un nenozīmē, ka Delna atbalsta uzņēmuma politiku vai rīcību. Apsūdzību vai pamatotu aizdomu gadījumā par ziedotāja iesaisti koruptīvās darbībās, Delna saglabā tiesības vērsties pret uzņēmumu tāpat kā vērstos pret jebkuru citu uzņēmumu līdzīgā situācijā.kl

 kl

NODOKĻU ATLAIDES

 

Delnai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Līdz ar to Delnas ziedotājiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atvieglojumus.

.

Juridiskām personām pienākas uzņēmuma ienākumu nodokļa atlaide 75% apmērā no ziedojuma summas. Piemēram, ja Delnai ziedojat 1000 EUR, uzņēmums drīkst no VID maksājamās UIN summas ieturēt 750 EUR. Visi atvieglojumi, ko tiesīgi izvēlēties Delnas ziedotāji, noteikti “Uzņēmumu ienākumu nodokļa likuma” 12.pantā.

.

• Fiziskām personām pienākas 23% Iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksa no ziedojuma summas, ja tiek iesniegts pieprasījums VID.

 

 

PALDIES VISIEM, KURI JAU ATBALSTĪJUŠI VAI PLĀNO ATBALSTĪT DELNU!

KOPĀ MĒS VARAM PANĀKT PĀRMAIŅAS!

 

 • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

   

  rokas_gramataddddddbilde

  empiric_1